Naturlig nok ble det avslutningsvis stilt spørsmål til deltakere fra NIVA, om en nærmere forklaring på den betydelige forskjell mellom konklusjonen fra 2006 og konklusjonen I fagrapporten til FRE16.

Konklusjonen i 2006 var klar på at vinddreven strøm er en så vidt betydelig faktor at den kan heve vannkvaliteten i Steinsfjorden til et godkjent nivå, dersom planlagte tiltak blir gjennomført.

LES OGSÅ: Vil ha vann fra Randselva i tunnel til Steinsfjorden: – Vi er nødt til å gjøre noe

Dominerende vindforhold

Grunnlaget for denne konklusjonen var de særegne dominerende vindforholdene I området. Disse vindforholdene var dokumentert med kontinuerlige (times-registrerte) vindmålinger over to sommerhalvår.

Fagrapporten for FRE16 konkluderer med at virkningen av vinddreven strøm er av underordnet betydning. Representanter fra NIVA forklarte at vind av forskjellig retning ikke vil gi noen vannutveksling, men bare føre vannet fram og tilbake.

Videre at forskningen bak rapporten for FRE16 er resultat av et annet scenario enn det som gjaldt før 2006.

Ordet scenario er relatert til teater og sceneskifte. Visst er det et annet sceneskifte fra Statens vegvesens oppdrag til NIVA før år 2006. Da skulle NIVA best mulig dokumentere hva vinden kan bety når hele Kroksundet åpnes og mudres til tre meter under normalvannstand.

Dramatisk sceneskifte

Det blir et ganske dramatisk sceneskifte når NIVA i 2017 på oppdrag fra Bane Nor på en troverdig måte skal dokumentere at vinddreven strøm har minimal betydning i Kroksundet. Avgjørende elementer I det nye scenarioet er:

  1. Gjennomsnittlig vannføring.
  2. Vindens retning.
  3. Sundets vannmengde uttrykt ved tverrsnitt-arealet.

I alle disse tre elementer er det valgt å «forske» med ekstreme verdier, uten rot i virkeligheten.

  1. Til tross for at gjennomsnittlig vannføring er fem kubikkmeter i sekundet, modelleres med 10 kubikkmeter.
  2. Værdata fra Hønefoss er forskjellige fra tilsvarende I Kroksund.
  3. Tverrsnitt-arealet er redusert med 75 prosent.

Ved hjelp av de valgte elementer fjerner rapporten til FRE16 den betydelige faktor I vindens betydning for å gjenopprette vannkvaliteten I Steinsfjorden.

Overser krav

Den reiser samtidig viktige spørsmål: Kan vi godta at et dokument som er en del av grunnlagsmaterialet for et statlig samferdselsprosjekt, overser krav om relevant og objektiv dokumentasjon?

Og, er det slik Norge skal utvikle demokratiet, at et annet scenario, et spill for galleriet, skal kunne skyve objektiv forskning til side?