Erlend Kåsereff (20) fikk mye motbør etter forslag om stemmerett til 16-åringer: – Viktig at vi tar debatten

Lokalpolitiker Erlend Kåsereff tar i et leserinnlegg til orde for at 16-åringer bør få lov å stemme både ved lokalvalg og stortingsvalg. Men det forslaget har møtt mye motbør blant Ringerikes Blads lesere.