I likhet med en rekke andre eiendomsutviklere, har også Bokvalitet AS i disse dager levert innspill til kommuneplanens arealdel i Ringerike.

Daglig leder Erlend Søraker har kastet sine øyne på et område i nærheten av Ringkollveien – en utvidelse av eksisterende boligområde ved Bånntjernveien.

– Initiativet kommer fra flere grunneiere, som har henvendt seg til oss med tanke på å utvikle området, sier Søraker til Ringerikes Blad.

LES OGSÅ: Planlegger 200 nye boliger i vekstbygd: – Skal ikke bygge ut alt

Variert bebyggelse

Det anslåtte antallet på 50–100 boenheter henger sammen med hvilke løsninger som til slutt blir valgt.

Dette er grunneierne

  • Gørild og Kjersti Skavhaug (Nerengen)
  • Liv Elisabeth Wenner (Andersløkken)
  • Per Kristian Gaarud (Fagerlid og Fagerliveien)
  • Georg Anatole Savabini (Hasalhaugen)
  • Else Marie Bogen (Berg Østre)
  • Johnny Karlsen (Furuseth)

Innsendt forslag deles i to, og beskrives på følgende måte:

  • Et område der det legges opp til «vanlig» fortetting, et boligområde med både eneboliger, tomannsboliger og rekkehus, kombinert med lekeplasser, friområde og turstier internt på området. Dette området er kalt «Linløkkelia».
  • Et område med store tomter (fortrinnsvis med eneboliger, men også eventuelt flermannsboliger), med dyrka mark innenfor feltet. Dette kan planlegges slik at hver tomt har hver sin dyrkbare hageflekk, eller det kan løses ved et fellesbruk/sameie mellom noen eller flere tomter. Det vil også kunne tilrettelegges for felles redskapsbod/utstyrspark, og felles grillhytte/lokale. Dette området er kalt «Hasalhaugen»

Er åpen for løsninger

– Vi har spilt inn løsninger for hele området. Nå kommer det an på hva kommunen ønsker seg, sier Søraker, som allerede har bygd flere boliger i samme område.

– Hva er dine erfaringer med hva det er behov for av boligtyper?

– Vi ser at det er marked for mange typer boliger, derfor er vi også åpne for hva dette kan bli, sier han.

– Med tanke på tilflytting må vi spørre oss om hva eksempelvis en barnefamilie fra Sandvika ønsker seg. Vi må kunne tilby varierte løsninger i moderne boformer i landlige omgivelser. Hvorfor skal familier flytte til Ringerike, spør utbyggeren.

Dyrket mark

Søraker nevner solcelle som energikilde, og ikke minst luftige grøntområder og hageflekker som eksempler på hva mange etterspør.

Området har fra tidligere vært dyrket mark, men framstår ikke som særlig drivverdig i dag.

– Det som er av matjord, kan dyrkes opp til å bli fine grøntområder. Dette kan planlegges slik at hver tomt har hver sin dyrkbare hageflekk, eller det kan løses ved et fellesbruk/sameie mellom noen eller flere tomter, sier han.

Erlend Søraker er lokal representant for et ferdighusfirma, men kommer ikke til å legge beslag på hele området med egne produkter.

– Enn så lenge ligger det an til at vi skal stå for deler av utbyggingen, mens noe bli overlatt til den som kjøper tomt. Dette er ikke endelig avklart med grunneierne, sier Søraker.

Fem-seks millioner

Han anslår at boligprisene vil ligge på fra fem-seks millioner kroner, og eneboligene blir dyrest.

– Nå har det vært et byggepris-race, så det er vanskelig å si hva prisene kan ende på, men dette er i alle fall et utgangspunkt, sier Søraker, som har stor tro på prosjektet.

– Infrastrukturen er allerede på plass. Kommunalt vann og avløp ligger i området, men kapasiteten må nok utvides, sier han.

– Mange gode prosjekter

Eventuell byggestart kan ligge langt fram i tid.

– Erfaringsmessig kan en slik reguleringsplanprosess ta 1–2 år fra første kontakt med kommunen til vedtak av planen er fattet. Det er levert inn mange gode prosjekter til kommuneplanens arealdel, så nå får vi se hva politikerne ønsker seg, sier Erlend Søraker.