– Hvordan kom du på kommunestyrelisten til Sosialistisk venstreparti?

– Jeg har vært engasjert i SU (Sosialistisk Ungdom) fra før, så da jeg ble spurt svarte jeg ja.

– Hvorfor ville du?

– Jeg synes det er viktig at man drar ned snittalderen. Det er mye grått hår og det merkes på avgjørelsene. Jeg tror at de unge og har mye å si, det er viktig. Ungdom engasjere seg for fremtiden, fordi beslutningene som tas har mye å si for dem.

– Håper du at du blir valgt til kommunestyret i Viken?

– Ja. SV (Sosialistisk Venstreparti) har god politikk for å sørge for at kommunen har gode tjenester og en grønn utvikling. De viktige kampene er endring i kommunestyret.

– Hvis du blir valgt til representant, hva vil du gjøre?

– Først og fremst er målet å jobbe for SVs program. Jeg synes det er viktig at flere blir engasjert i valg, det er mange som ikke er det. I tillegg lytter ikke mange politikere til folket, for eksempel angående Follum- og Hønefoss skole-sakene.

– Hvilke saker er dine hjertesaker?

– Noe jeg synes er veldig viktig er en tillitsreform. Å sørge for at de ansatte innen foreldreomsorg og lærere ikke skal bruke all sin tid på skjemaer og at for eksempel sykepleier får brukt mer tid på pasientene sine. For dårlig bemanning av lærere og sykepleiere i forhold til behovet er et problem. De får ikke tid til hver enkelt elev eller pasient. Det inngår i en tillitsreform. Jeg ønsker og flere heltidsstillinger, bedre lønn og arbeidsforhold.

– Hva kommer du til å drive med om du ikke blir valgt som representant?

– Det viktigste er et nytt styre med et par unge, uansett parti. Vi har en del flere unge i år enn før, en del 18–19-åringer. Men jeg vil jo helst ha et rødgrønt skifte.

– For alle som ikke vet, hva vil det si å være på kommunestyrelistene?

– Du stiller deg til disposisjon for å være en tjener for folket. Selv om de tar beslutningene skal fokuset være på at det skal være til det beste for innbyggerne. Man er til disposisjon til å ta valgene for folket. Det krever å gi tydelige svar, være ærlig, åpen for å lytte og ikke minst tilgjengelig. De som er i kommunestyret gjør det ved siden av. De har bare et møte hver måned. Det er ikke en politikerelite, de er en del av folket. Jeg føler det kanskje er en del av problemet på riksplan. I lokalpolitikken kan politikerne være naboen din liksom.

LES OGSÅ: Thea (18) vil inn i kommunestyret: – Jeg måtte ta saken i egne hender