Stokke kjøpte i 2019 en hytteeiendom på Ulvøya i Steinfjorden av John Gunnar Jakobsen.

Mange lesere reagerte på at han ikke fikk lov til å anlegge brygge på eiendommen.

– Meningsløst byråkrati, mente en av dem.

Snudde

Nå har Statsforvalteren i Oslo og Viken snudd og gir tillatelse til reetablering av ei flytebrygge.

For det har vært brygge på eiendommen før. Den ble tatt av isen vinteren 2013.

Men statsforvalteren forutsetter at en annen brygge, som Stokke også eier på østsiden av Ulvøya, fjernes slik at strandlinjen kan tilbakeføres til naturlig tilstand.

Tålmodighet

Han synes det er fint at statsforvalteren gir tillatelse, men bryggesaken må også behandles i Hole kommune.

Stokke vil ikke forskuttere noe vedtak, og det er heller ikke klart om saken kan behandles før eller etter sommerferien.

– Jeg får bare smøre meg litt med tålmodighet og se, sier Stokke og synes selvfølgelig det hadde vært hyggelig med et klarsignal før ferien.

To år

Han mener naturlig nok at statsforvalteren har havnet ned på en riktig avgjørelse.

– Det er snakk om ei erstatningsbrygge. Det har vært ei brygge der før, og du må ha brygge for å komme i land på ei øy. For å få brukt den er du avhengig av ei ordentlig brygge, påpeker hytteeieren.

Til høsten er det to år siden Stokke sendte brygge-søknaden. Ting tar tid, konstaterer han og vil ikke mene så mye om det.

– Men det begynner å ha tatt tida si nå, sier den sindige hytteeieren.

Ga først avslag

Det var i april i fjor at den tidligere fylkesmannen avslo søknaden om oppføring av ny flytebrygge.

Begrunnelsen var at eiendommen ligger i Steinsfjorden biotopvernområde. Da området ble vernet, var det ikke brygge på stedet.

Men fylkesmannen ga samtidig råd om hva som måtte til for at søknaden kunne vurderes på nytt, og det var her den andre brygga på øya kom inn.

– Feil

Det poenget overså Hole kommune. Saken har blitt liggende i et helt år, ifølge byggesaksbehandler Anders Fekjær «dessverre altfor lenge».

– Vi har veiledet tiltakshaveren feil, skriver han i en søknad til statsforvalteren på vegne av eieren.

Nå mener Fekjær og kommunen at verneområdet faktisk vil bli bedre ivaretatt enn om avslaget skulle blitt stående.

Halvparten så stor

Og statsforvalteren er altså enig. Tillatelsen er gitt på det som nærmest må være rekordtid i etaten: 12 dager.

Men klare krav stilles: Den nye brygga skal ikke være vesentlig større enn brygga den erstatter, maksimalt 14 kvadratmeter.

Hytteeiendommen er 12 dekar stor og har 400 meter strandlinje. Stokke kjøpte den av Jakobsen for 3,5 millioner kroner.