Jeg skriver 5. februar i dag. Frokost med kaffe er fortært, og morgensolen spiller lysende flater over isen på Tyrifjorden, mens jeg leser Ringerikes Blad – uten å finne det jeg leter etter.

Planlegging og tilrettelegging

Det er med andre ord 14 dager siden jeg stilte spørsmål her i avisen til ordfører Syver Leivestad om hvor stor del av «flere milliarder kroner», som blant anne Hole har brukt på «planlegging og tilrettelegging» for FRE16 gjennom Hole, for å sitere en uttalelse han tiltrådte sammen med 4 kolleger 19. januar d. å.

Jeg har forståelse for at et svar sitter langt inne, men i løpet av to uker burde det latt seg gjøre.

Da den forrige ordfører, Per Berger ble valgt, erklærte han at han ville være ordfører for alle i Hole.

Et skritt til høyre

Det er tydelig at Hole Høyre nå har tatt nok et skritt til høyre, ved ikke å inkludere oss som nødig ser bygda vår ødelagt.

Jeg venter at Syver Leivestad, som ordfører, er mann for sin hatt og gir oss alle en bedre orientering om kommunens pengebruk.