Utrolig viktige vedtak for Hole blei fatta sist uke. Regjeringa vedtok reguleringsplan for Ringeriksbanen med stasjon på Sundvollen, og ny E 16 fra Høgkastet til Hønefoss.

LES OGSÅ: Syver gir ikke opp: Vil ha spleiselag for kryss til 130 millioner på ny E16

Hole formannskap behandla to viktige prinsippsaker om utbygging i Steinsåsen og på Storøya. Plan- og miljøutvalget godkjente reguleringsplan for et stort boligfelt på Helgelandsmoen.

Enorme muligheter

Samla åpner dette enorme muligheter for vekst og utvikling i Hole. I Hole SV tenker vi at nå gjelder det å sette alle krefter inn på gjennomføring som samtidig sikrer at vi best mulig tar vare på Holes innbyggere, naturmiljø og landskap. Det blir ingen enkel oppgave.

Det går fram av reguleringsplanen for FRE16 at det legges opp til midlertidig utflytting fra Hole bo- og rehabilitering i anleggsperioden med alle de utfordringer det innebærer.

Vi skal vedta kommunedelplan for Sundvollen som skal gi plass for en enorm boligvekst der det blir krevende å utvikle attraktivt lokalmiljø samtidig.

Vi må etablere nye stier og turruter for alt som går tapt når veg og bane kommer, men får heldigvis økonomisk støtte fra et friluftsfond som følger FRE16-prosjektet.

Krevende utbyggingsfase

Og vi står overfor en særdeles krevende utbyggingsfase når vei og bane kommer, der hundrevis av små og store utfordringer for kommunen og innbyggere skal løses.

I stedet for å juble over muligheter og offensivt ta fatt på alle oppgaver og utfordringer, signaliserer utbyggere og flere partier i Hole, med ordfører i spissen, misnøye og maner til omkamper.

Når utbygger bruker ordet «krig», om sin kamp for utbygging blir det for meg usmakelig.

De vedtakene som er fatta, innebærer store naturinngrep, landskapsendringer og nedbygging av mye dyrka og dyrkbar mark og skog.

For SV blir alle de varsla omkampene for å få bygge ned enda mer natur i Hole totalt meningsløse.

Taper naturmangfold

Vi lever i ei tid der FNs naturpanel sier at tapet av naturmangfold er en trussel på linje med klimaendringene.

SV har ikke fått gjennomslag for alle sine ønsker om trase og løsninger for FRE16. Likevel har vår stortingsrepresentant Arne Nævra vært en av de tydeligste pådriverne for å få avklaring og vedtak om Ringeriksbanen.

LES OGSÅ: E16 og Ringeriksbanen endelig vedtatt: – En gledens dag for regionen vår

Det har ikke vært enkelt for en som er så opptatt av naturverdiene i Tyrifjorden, men behovet for Ringeriksbanen, for vår region, for Hallingdal og for reise mellom Oslo og Bergen, har vært viktigst.

Omkamp betyr utsettelse

Omkamper betyr utsettelser. SV er bekymra over at flertallet i Hole vil kjempe for utbygging på Storøya mot innsigelser fra fylkeskommunale og statlige myndigheter fordi det vil bety utsettelse av en sårt tiltrengt arealdel av kommuneplanen for Hole.

Les også

Historisk vedtak i en tung tid | Øyvind Lien

Vi er også bekymra for de utsettelser det vil bety for Ringeriksbanen om kommunen og utbyggere skal jobbe for å endre en vedtatt statlig reguleringsplan for FRE16.

Kanskje litt oppsiktsvekkende at det kommer fra SV, men nå tror vi det er klokt at Høyre og Arbeiderpartiet lytter til Nils Kjetil Tronrud og Aage Thoresen som ser muligheter og advarer mot støy og tidstap i videre arbeid mot realisering av FRE16.

Påsken kan være ei god tid for refleksjon og heve blikket. I år skal alle være hjemme. Det gir gode muligheter til å bli kjent i egen kommune – oppdage flere av de flotte naturperlene vi har.