«Vår regjering ønsker ikke en privatisering av helsetjenesten der pasienten kan forveksles med en kunde», sa Kjerkol i sin første sykehustale tirsdag, og gjorde det klart at regjeringen vil avvikle ordningen med fritt behandlingsvalg fra 2023.

Hva er fritt behandlingsvalg?

Fritt behandlingsvalg er ikke privatisering av helsetjenesten! Fritt behandlingsvalg betyr at pasienter selv kan velge behandlingstedsted i spesialhelsetjenesten f.eks. mellom sykehus. Man må først ha fått rett til å bli utredet eller få behandling. Da kan man velge mellom:

  • offentlige sykehus/tilbud,
  • et privat sykehus/tilbud som har avtale med det offentlige behandlinger.
  • et privat sykehus/tilbud godkjent av Helfo.

Regningen tas av det offentlige.

Det gir pasienten større frihet til å velge den behandlingen som er best for seg, uavhengig av størrelsen på lommeboken. I motsetning til venstresiden vil ikke vi at bare de med god økonomi skal kunne velge.

100 private virksomheter

I dag er nærmere 100 godkjente private virksomheter med i ordningen.

Fritt behandlingsvalg reduserer ventetidene. Nesten 60 000 pasienter har benyttet seg av ordningen siden innføringen i 2015. Nye tall fra Helsedirektoratet viser at bruken økte med 20 % fra 2020 til 2021.

Å styrke pasientens stilling og kontroll er kjernen i Høyres mål om å skape pasientenes helsevesen. Høyre ønsker fortsatt fritt behandlingsvalg, slik at vi tar i bruk den ledige kapasiteten, får ned ventetidene, og gir deg som pasient mer makt og økt valgfrihet.

Todelt helsetjeneste

Vår bekymring er at vi nå får en mer todelt helsetjeneste, hvor kun et fåtall fortsatt kan velge hvor de vil ha behandling, fordi staten ikke lenger skal ta regningen.

Det er trist med en helseminister og en regjering som er mer opptatt av partipolitikk enn helsa til folk. Kjerkol er såpass styrt av ideologi at hun heller vil la syke folk lide i kø enn at private skal brukes.