Gå til sidens hovedinnhold

Er dette Senterpartiets sanne jeg? | Kåre Bech

– Ringeriksbanen er prosjektert uten lovpålagte alternativer, skriver Kåre Bech.

Meninger Dette er et debattinnlegg. Innlegget gir uttrykk for skribentens holdninger.

«På tide å prioritere Ringeriksbanen» skriver Olav Skinnes, fylkesråd for samferdsel i Viken (Sp) og Stian Bakken, Sp-kandidat til stortingsvalget, i Ringerikes Blad.

Det er heldigvis sjelden vi opplever en slik oppstabling av uetterretteligheter og Bane Nor-propaganda som herrene her presterer.

Dobling av antall passasjerer?

Å imøtegå alle påstandene fører ingensteds hen, men noen perler er ikke til å unngå.

«En opprustning av Bergensbanen vil gi mer enn 900.000 flere passasjerer årlig», altså omtrent en fordobling av dagens tall.

Hvilke beregninger ligger bak dette? Og hvorfor er det så viktig for nettopp Senterpartiet å «videreutvikle» jordbruksbygda Hole til en attraktiv bo- og arbeidsregion?

Et hederlig unntak i denne saken er Hole Senterparti.

Utgått på dato

Saken er at samtidig som Bane NOR kaller KS2-rapporten for en «positiv rapport», så unnlater Skinnes og Bakken å vise til at den samme rapporten konkluderer med at dagens plan for Ringeriksbanen er gått ut på dato.

Skal det bevilges offentlige penger til et eller annet formål, er Sp ellers alltid for dette, såframt det angår distriktene, og nesten alltid imot eller å begrense bevilgningene, dersom det gjelder byer.

Bagatellisering

Prøv ikke å bagatellisere Ringeriksbanen til en oppjustering av Bergensbanen.

Ringeriksbanen er prosjektert uten lovpålagte alternativer, men er et selvstendig anlegg som, om man legger kostnadene for Follobanen til grunn, beløper seg til minst 80 milliarder kroner.

For øvrig står det i Aftenposten 15. februar, et innlegg om Ringeriksbanen av avisens jernbaneekspert Sveinung Berg Bentzrød.

Det er en artikkel som bør leses med begge øynene åpne.

Kommentarer til denne saken