Gå til sidens hovedinnhold

Er dette Arbeiderparti-politikk? | Erlend Kåsereff (SV)

– Jeg er redd for hvilke av kommunens arbeidstakere som kan bli de neste til å rammes av nedskjæringer og såkalt effektivisering.

Meninger Dette er et debattinnlegg. Innlegget gir uttrykk for skribentens holdninger.

De nye budsjettkameratene bestående av Høyre, Frp, Venstre, KrF, Arbeiderpartiet og Mdg ga i sitt flertallsbudsjett i desember rådmannen fullmakt til å si opp ansatte.

SV, Senterpartiet, De Rødgrønne uavhengige og Rødt stemte imot, og fremmet forslag om å stryke punktet.

Kommunestyret

De fire opposisjonspartiene ønsket i stedet at forslag til nedskjæringer skal gå gjennom kommunestyret. Dette ble stemt ned av posisjonen. Posisjonspartiene ville heller ikke støtte opposisjonens forslag om ansettelsesstopp i administrasjonen

Blant forsvarerne av punkt 10 var overraskende nok Arbeiderpartiet.

For i stedet for å velge å finne penger ved å kutte ned på eksterne konsulenter eller innføre ansettelsesstopp i administrasjonen, så velger man altså å først gå etter førstelinje-arbeiderne og et av de viktigste elementene i tilbudet til de som trenger det mest.

Hoder og hender er viktigst

At det kommer nye bygg og velferdsteknologi er veldig bra, men viktigst av alt er hoder og hender. Jeg er redd for hvilke signaler en slik fullmakt til rådmannen sender til de som ønsker å utdanne seg innenfor disse jobbene.

Jeg er også redd for hvilke av kommunens arbeidstakere som kan bli de neste til å rammes av nedskjæringer og såkalt effektivisering.

Jeg vil gjerne utfordre Arbeiderpartiet på om de fortsatt på ramme alvor mener at punkt 10 i budsjettet er politikk de kan stå inne for, og jeg tenker særlig da på setningen «Rådmann gis i den forbindelse fullmakt til å gå til oppsigelse av arbeidstakere».

En kampel å svelge

Eller er dette en kamel de må svelge ut ifra det sterke ønske om et budsjett med partiene på høyresiden framfor venstresiden?

Det dårligste effektiviseringstiltaket er å kutte i mennesker i førstelinjen, dette gir et dårligere tilbud. SV vil prioritere de som står i førstelinja, vi trenger flere hoder og hender og mer tid til mennesker som trenger det.

Det er ikke slik at det bare er Heggen barnehage og Hønefoss skole som har stått i veien for et rødgrønt samarbeid.

Prioriteringer

Det handler også om helt fundamentale prioriteringer i hvordan vi innretter tilbudene våre.

SV vil satse på tillitsreform, økt grunnbemanning, oppfølging av lærernorm, nærhet til tjenester og ikke minst ivareta og styrke lavterskeltilbud, nærskoler- og barnehager.

Kommentarer til denne saken