Tor Bøhn (Frp) snakker stadig om flyktninger og innvandring. På en måte er det positivt at han minner politikerne om at flyktninger i Ringerike kommune ikke har det bra.

Jeg liker ikke hans holdninger til flyktninger. For meg virker det som om det ikke er viktig for han at flyktningene integrerer seg, kommer seg ut i arbeid og har det bra i Ringerike kommune. Han ønsker ikke at det bor noen innvandrere i Norge.

Ifølge Tor koster det mye å bosette flyktninger. Jeg er uenig, ettersom bosetting av denne gruppen medfører nye arbeidsplasser, økonomisk tilskudd til kommunen og et flerkulturelt samfunn. Vi må anse dem som ressurser for kommunen vår i framtiden.

Alle i arbeid

Personlig har jeg ikke valgt å komme til Norge selv, for snart 20 år siden. Det er Norge som i samarbeid med FN har valgt å gi meg beskyttelse og opphold. Norge har selv valgt å være med i FN-konvensjonen. Jeg har ikke vært en stor økonomisk belastning for Ringerike kommune.

Parviz Salimi

 

Vi var ni søsken med foreldre som kom til Ringerike kommune. Alle mine søsken er i arbeid i dag, og vi bidrar i velferdssamfunnet. Vi gjør vårt beste for å være en del av lokalsamfunnet. Vi er glad i kommunen vår og de som bor her, og fordi vi har fått denne muligheten.

Tor snakker også om familiegjenforening. Familiegjenforening gjelder ikke bare for innvandrere og flyktninger. Dette gjelder etniske nordmenn også. For flyktninger er det vanskelig å søke om gjenforening fordi de må kunne det norske språket, ha fast inntekt, og det tar ofte fem år eller mer. For etniske nordmenn er det ikke slik når de skal gjenforenes med sine ektefeller fra Thailand.

LES OGSÅ:

Les også

Frp-menneskesyn er langt under lavmål | Bård Brørby (SV)

 

Stort press

Tor må ha en positiv innstilling til bosetting av flyktninger. Vi må samarbeide om hvordan vi kan hjelpe flere til å integrere seg og komme seg ut i arbeidslivet raskest mulig. Det er ikke vanskelig for meg å bo i mitt eget hjemland dersom det ikke var krig, det fantes demokrati og rom for ytringsfrihet.

Det er mange nordmenn som selv har valgt å bosette seg i utlandet til tross for at de ikke har de samme utfordringene som flyktningene har hatt før de kom til Norge.

Flyktninger er under stort press. De må innen to år lære seg det norske språket (introduksjonsprogram). Etter min mening burde introduksjonsprogrammet forlenges til 4 år. Det er ikke realistisk at en flyktning innen to år både lærer seg det norske språk og kommer ut i arbeid. Det må foreligge en langsiktig plan med henhold til integrering og bosetting av flyktninger.

Bagasje

De økonomiske tilskuddene som kommunen vår mottar for å jobbe med integrering må brukes riktig, og til dette arbeidet. Ikke til administrasjon og kommunens prosjekter. Flyktninger som kommer til Ringerike kommune har med seg en stor bagasje med andre kulturer, forferdelige opplevelser der de har mistet sine nærmeste på grusomme måter.

Vi må forstå at slike opplevelser ikke er lett å glemme. Mange er traumatiserte og har behov for psykologisk oppfølging og behandling.

22. juli er et godt eksempel på dette. Mange av de overlevende får fortsatt psykologisk oppfølging og er under behandling. Vi må derfor ha forståelse for at det for mange flyktninger ikke er lite lett å lære seg språket fort nok, integrere seg, komme ut i arbeidslivet. Det er kanskje ikke så rart?

Gi dem muligheten

Kommunen, næringslivet og privat sektor må gi flyktningene mulighet til å få en ny start i livet. Det er Ringerike og Hole Røde Kors som i samarbeid med Ringerike kommune ga meg denne muligheten.

Røde Kors hjalp meg til å komme i arbeid, integrere meg og inkludere meg i lokalsamfunnet. Nettverk og møtesteder er viktig for integrering og inkludering. 90 prosent av sysselsetting foregår via nettverk og bekjente. Nordmenn møter hverandre i idrett og lag, og er gode på å veilede og anbefale hverandre i arbeid.

Alle politikere ble invitert til et seminar av den norsk palestinske foreningen for en uke siden. Tor Bøhn var savnet.

Høy utdannelse - ingen jobb

Konsekvensene av at flyktninger ikke blir inkludert, ikke får mulighet til å bidra i velferdssamfunnet er økt kriminalitet og fattigdom. Jeg møter mange flyktninger med høy utdannelse fra hjemlandet og Norge, men som er arbeidsledige. Vi må gi dem håp for å drømme på norsk. For å kunne drømme på norsk, må man være i arbeid, og trives og føle seg nyttig.

Velferdsteknologi gjør verden mindre og mindre. Det har ikke vært i mine fantasier at en fra Kina eller USA bosetter seg i Kurdistan og åpner egen forretning her. Men det er faktisk tilfelle.