Er det ikke deilig å ha noen å hate? Slik lyder refrenget til Raga Rockers smått ironiske låt fra 1990. Låten passer godt til å beskrive den voldsomme kritikken vi i Senterpartiet får fra høyresida og urbane og akademiske eliter for tida. Kritikk vi tar med knusende ro.

Vi har tydeligvis truffet noen nerver når vi har kjempet mot sentralisering, for folkestyre, nei til salg av Norge og for tjenester nær folk:

Statsminister Erna Solberg (H) går til frontalangrep på Senterpartiet i Dagbladet 8. januar og hevder vi driver et kynisk prosjekt. Det er meget snodig av en statsministeren å angripe oss for å være kyniske, kun fordi vi fokuserer på Høyres sterkt sentraliserende prosjekt. Direkte komisk blir dette også når den samme Erna i høst nærmest solgte deler av kvinners rett til selvbestemt abort for å lokke KRF inn i regjering. Jeg tror vi lar velgerne få bestemme hvem som er mest kyniske.

Sjølsagt er det en bevisst strategi fra Erna og Høyre å angripe Senterpartiet på retorikk. De forsøker kun å dekke over egen feilaktige og sentraliserende politikk. Politikk som er skreddersydd for å øke forskjellene mellom folk, både i by og bygd.

Grepene Høyre, Frp, Venstre og KrF gjør og har gjort i Buskerud tydeliggjør dette. Og hvor skal man egentlig begynne?

La oss starte med det folk anser som viktigst. Trygghet i hverdagen. Gjennom nær (fjern) politireformen har innbyggerne i Ål, Flå, Krødsherad, Sigdal, Flesberg og Rollag allerede mista lensmannskontorene sine. Og flere kommer til å bli nedlagt, og svekkes dag for dag, blant annet gjennom å miste passutstedelse og annen makt og myndighet.

Flyttingen av operasjonssentralen fra Drammen til Tønsberg har mildt sagt vært en skandale. Står vi kun igjen med stedbundet og lokalkjent politi i Drammen, Kongsberg og Hønefoss til slutt?

Reformen er i ferd med å kræsjlande. Ny statistikk viser at brannvesenet oftere kommer før politiet. Tallene viser også at byråkratiske Politidirektoratet (POD) i Oslo suger til seg pengene, mens distriktene blør og rekordmange politifolk utdannes til arbeidsløshet. Senterpartiets løsning er å nedlegge POD, gi flere ressurser til politidistriktene og gjenopprette lokalt stedbundet politi som folk har tillit til og som kjenner lokale forhold.

Et annet viktig grep sentraliseringskameratene gjør, er gjennom kommune- og regionreformen. I Buskerud har heldigvis alle kommuner unntatt Nedre Eiker, Drammen, Hurum og Røyken klart å stå imot sammenslåingspresset. At Senterpartiet i 2015 fikk tillit til å styre mange av kommunene i Buskerud, har sjølsagt noe med dette å gjøre.

Vi kjemper for små og mellomstore kommuner fordi det sikrer oversiktlige forhold, tjenester nær folk, sterkt lokaldemokrati og hånda på rattet over egen utvikling. Sammenslåing er den sikreste veien til sentralisering og avfolkning av bygda. Og de som tror kommunereformen var over, må tro om igjen. Regjeringen har sagt den fortsetter. Senterpartiet har motstand mot sammenslåing som en av sine viktigste saker i alle kommuner i Buskerud.

Tvangsnedleggelsen av Buskerud til monsterfylket Viken vil også forsterke sentraliseringa. Til og med Drammen, som er motoren i Buskerud, vil også miste drivkraft og styrke når rundt 100 arbeidsplasser forsvinner til Bærum. Jeg skal ikke si mer om Viken i dette innlegget annet enn at Senterpartiet aldri kommer til å gi oss i vår motstand!

Senterpartiet får mye kjeft fordi vi er «imot» klima- og miljøtiltak. Dette er feil. Vi er imot dårlige klima- og miljøtiltak som ikke virker. Å øke drivstoffavgiftene er ett av dem. Dette har kun minimal effekt og fører kun til økte utgifter for folk som er avhengig av bil med forbrenningsmotor.

Mange av disse bor på bygda. Arbeidsfolk som jobber som f.eks. tømrere på fjellet, og som er avhengig av å frakte materialer og verktøy, kan ikke putre rundt i en bil i -25 midtvinters. Vår løsning er heller å skape lønnsomhet i bruk av skog, jord, vann, sol og andre fornybare naturressurser. Det vil skape lønnsomhet og arbeidsplasser over hele landet. Samtidig som det er god klimapolitikk.

Totalt har avgiftene økt med 6 milliarder siden regjeringa tok over i 2013. Samtidig har de som tjener over 10 millioner kroner fått hundre ganger mer skattekutt enn vanlige folk. Forskjellene øker. Barnefattigdommen er rekordstor. Byråkratiet eser ut. Og EU styrer mer og mer over Norge gjennom EØS-avtalen. NAV-kontor og skattekontor (som på Gol) legges ned, det spøker for ambulansetjenester og universitet og høgskoler står i fare for å bli sentralisert. Og ikke minst svekker regjeringa Forsvaret gjennom reduksjon i Heimevernet og nedleggelsen av Andøya flystasjon.

Til slutt vil jeg også nevne rovdyrpolitikken. 8. januar demonstrerte 10 000 mennesker fra hele landet mot at Høyre, Frp, Venstre, KrF, MDG, Rødt og SV synes finsk-russisk ulv er viktigere enn norsk mat og livskvaliteten til folk på bygda.

Summen av alt dette er sjølsagt sentralisering av makt, tjenester og folk. Når lys slukkes, tryggheten og muligheten til å påvirke forsvinner, forsvinner også attraktiviteten til bygda. Dette er Senterpartiet imot. Vi kommer til å fortsette kampen for lys i alle glas, i både by og bygd!