Høstens kommunevalg blir en stor utfordring for flere partier. Mens Arbeiderpartiet og Senterpartiet samarbeider i regjeringen, er det Ap og Høyre som er partnere i vår egen region. Vil høyrekreftene klare å ta over hele regionen på grunn av en aggressiv vekstpolitikk? Er løpet i praksis kjørt for et rødgrønt samarbeid fordi Ap er blitt Høyres støtteparti?

Kan bli en mørk høst

Det skal et mirakel til for å hindre at Arbeiderpartiet og Senterpartiet går på en smell til høsten. Selv om ingen regjering ville klart å løse alle problemene som har oppstått etter pandemi og nå krig, vil misnøyen likevel gå utover de som sitter med regjeringsmakten. Dette skyldes også dårlig politisk håndverk, for eksempel strøm, velferdspolitikk og kaos i helsevesenet.

LES OGSÅ: Om ytringsfrihet og demokrati: – Det skulle vært dopamin-kick i hjernen vår hver gang vi lytter til andre

Fjorder og folks nærmiljø

Senterpartiet i både Hole og Ringerike gjorde et svært godt valg for fire år siden, dels fordi partiet var i opposisjon nasjonalt. Lokalt jobbet partiet med en rekke viktige saker, blant annet fremmet partiet fornuftig og gradvis vekst fremfor rask og kostnadsdrivende vekst i både Ringerike og Hole. For Sp handlet valget om varige verdier.

I Hole var partiet mot bane og for bedre ivaretakelse av fjorder. Det vil si bremse utbygging som ville være til skade for livskvalitet og nærmiljø for innbyggerne. Og sikre sunn økonomi uten at innbyggerne får stadig økte avgifter og utgifter.

Stian er den beste kandidaten

I Ringerike har Senterpartiet den aller beste og dyktigste ordførerkandidaten. Stian Bakken er fornuftig, reflektert, imøtekommende og forstår rollen sin som ombud for innbyggerne.

Med han i ordførerstolen ville Ringerike hatt en troverdig politiker, som vil styrke folkestyret og sikre en positiv utvikling for fremtiden, i samspill med andre partier og nabokommuner.

Uten lederskikkelse i Hole

Situasjonen er en annen i Hole. Etter Anita Haugland Gomnæs altfor tidlig død, har Hole Sp mistet en tydelig og sterk stemme, og en politiker som var opptatt av ombudsrollen sin. Partiet fremstår som kraftløs og initiativløs i viktige saker.

Partiet har ikke engang klart å ta skikkelig oppgjør med kommunalministeren, som har godkjent utbygging av Storøya uten å snakke med lokallaget. Kommunalministeren har i praksis torpedert Hole Sp fordi han har fratatt partiet et av de viktigste kortene, som er vekstpolitikken. Snakk om partifelle. Nå er det innbyggere som skriver om bygging Kleivlia og rasfare som bekymrer beboere. Dette er en av partiets viktige saker. Hole Sp er også svak når Høyre og Ap bryter den vedtatte 30 meters grensen, som skal hindre bebyggelse tett på jordene.

LES OGSÅ: MENINGER: Vil Høyre sammenslå Ringerike med Hole, Jevnaker, Krødsherad og Modum?

Ap står ved et veiskille

Arbeiderpartiet graver sin egen grav hvis partiet fortsetter å være støtteparti og partner med Høyre. Ap vil neppe klare å innrømme dette, men de vil erfare at de må betale en høy pris for valgene de har tatt. Med befolkningsveksten blir det stadig færre Ap velgere.

De som følger litt med vet at Ap er blitt en smidig hanske, tilpasset høyrekreftenes byggmesternever. Dette ser vi både i Hole og Ringerike.

Et rødgrønt fellesskap?

Kan Arbeiderpartiet og Senterpartiet i det hele tatt meisle ut en felles politikk og bli et rødgrønt alternativ til høsten, altså en lokal Hurdalskontrakt? I politikken skal alt være mulig, men når Ap er blitt en vekstkåt hormonell tenåring uten fornuftskontroll eller sperrer av noe slag, kan et samarbeid bli vanskelig. Senterpartiet kan heller ikke selge skjorta og sjela, uten å miste velgere. Derfor kan Senterpartiet i praksis bli det eneste alternativ velgerne har hvis de ikke foretrekker en rask og raserende vekst i by og land.

Ta for eksempel Vik sentrum, som begynner å ligne på en dårlig kopi av Disneyland. På grunn av manglende tettstedsplan, krav til kvalitet, materialvalg, fargesetting og tilpasning til omgivelsene. Dette bør være en viktig sak for Senterpartiet.

LES OGSÅ: Prøver Hole kommune å renvaske seg? – Vi er vitne til en ansvarspulverisering som verken tjener innbyggerne eller kommunen

Høyre og Ap i posisjon

Høyre og Arbeiderpartiet er enig i bane, vei og løssluppen vekst. Utbyggere er gullgutta for Ap, som liker høyhus, asfalt og betong. De litt finere tingene, som kultur og estetikk kan nok de verdikonservative i Høyre savne, men hittil må Høyre være fornøyd med Aps støtte. Kanskje nettopp derfor, fordi utviklingen i stor grad først og fremst handler om vekst for disse to partiene, er de et tospann. Som hånd i hanske.

Er det noen velgere som ønsker seg en annen utvikling, bør de gi beskjed til partiene sine før det er for sent.