Kommunen skal gjøre en fullstendig oppgradering av gata, og da skal det blant annet omfattende gravearbeider til. Derfor er de avhengige av at det ikke står noe i veien for arbeidene.

– Det er hensatt en tilhenger og en campingvogn, der vi ikke har fått tak i noen eiere. Disse blir fjernet i løpet av kort tid, dersom ingen henter dem, opplyser avdelingen for vei, park og idrett i kommunen.

Dermed gjelder det å reagere raskt, dersom det er noen som vil gjøre krav på tilhenger og campingvogn.

LES OGSÅ: Denne gata skal rustes kraftig opp: Nå er arbeidet i full gang

Arbeid ut året

Arbeidene med gata er godt i gang allerede, og når jobben er gjort ferdig, vil gata stå fram i helt ny utgave. Etter planen skal arbeidene pågå i ni måneder, slik at det i praksis blir graving og arbeider i området i resten av 2023.

Trafikksikkerheten skal bli bedre, og det skal ryddes opp i parkeringsforholdene i området.

Planene har skapt reaksjoner, blant annet fra Hønefoss BK og Hønefoss Arena, som mener planene burde vært sett i sammenheng med utviklingen av stadion-området. De peker også på at det vil kunne bli for få parkeringsplasser i området.

Trafikkavvikling

Mens arbeidene pågår, vil trafikken på stedet naturlig nok bli påvirket noe.

– Vi vil etterstrebe å ha god framkommelighet, og det skal være mulig å gå, sykle eller kjøre bil i området. Noen områder vil være avstengt akkurat der det graves, og da vil det være litt varierende akkurat hvor du kommer fram, har Erik Josephson i Ringerike kommune sagt om dette tidligere.