Gå til sidens hovedinnhold

Er byplanen i ferd med å skrotes?

– Dersom resultatet av byplanen blir det vi nå ser, føler vi oss lurt av Ringerike kommune, skriver Bryggerigården boligsameie.

Meninger Dette er et debattinnlegg. Innlegget gir uttrykk for skribentens holdninger.

Bryggerigården Boligsameie har engasjert seg i utviklingen av byplanen, fordi vi som bor og driver her, ønsker at Hønefoss skal være et godt sted å bo og leve.

Vi fant ingen grunn til å gi egne kommentarer til planen, vi likte det vi så. Arbeidet ved byplanen var godt drevet fram, i positiv ånd, og etter gode demokratiske prinsipper.

LES OGSÅ:

Les også

Litt om høyhus og små byer | Tor Arne Johnsen

Vi så nødvendigheten av et nytt rammeverk som alle kunne forholde seg til. Vi ble forlikt med de etasjer og høyder som lå inne i planen.

Vil føle oss lurt

Dersom resultatet av byplanen blir det vi nå ser, føler vi oss lurt av Ringerike kommune. Allerede de to første planene etter byplanen (Citygården/hotellet og Øya) utfordrer sterkt byplanens rammer. Hvor skal dette ende?

LES OGSÅ:Jeg er blant skeptikerne, og har andre visjoner for byen | Anne-Berit Haugen Rijken

Vi har sett konturene av planen for Citygården og Øya før byplanen ble vedtatt også, men disse planene ble etter det vi oppfattet ikke hørt i denne sammenheng.

Det er derfor overraskende og skuffende at verken forslagsstillere eller kommunen innretter seg etter byplanen.

Som eksempel viser byplanen at Citygården kan bygges ut med 1–5 etasjer, med max kotehøyde +95. Planen legger nå opp til 6 etasjer, og større heishus over dette også, det vil si 7 etasjer, med kotehøyde +102. Dette utgjør hele 7 meter over byplanens rammer.

Hva brukes heishusene til?

Alle vet at det i dag ikke bygges egne heishus. Heis bygges i dag med reimdrift på siden, slik at heishus ikke er nødvendig. En må da kunne spørre seg hva heishusene skal brukes til?

Les også

Nå går det mot byggestart ved brua: – Viktig å ta vare på historien, sier Ellen

Et annet eksempel er nytt hotell. Det står i byplanen at nytt hotell kan bli på maksmalt 8 etasjer etter en avtrapping mot vest. Kotehøyde er satt til max +103. Planen vi nå ser viser et hotellbygg på 8 etg. uten avtrapping, med en kotehøyde på +107,4 meter.

Et tredje eksempel er Øya. Det står i byplanen at nye bygg her kan bli inntil 8 etasjer med max kotehøyde +103. Byplanen åpner riktig nok for bygg inntil 12. etasjer hvis forholdene for øvrig tilsier det.

Hvorfor 14 etasjer?

En må da spørre seg om hvorfor det skal bygges 14 etasjer? Tronrud Eiendom AS uttaler i Ringerikes Blad om etablering av moderne attraktive kontorarbeidsplasser midt i Hønefoss sentrum. Er ikke hensikten at de 14 etasjene tilrettelegges for leiligheter?

Nytilsatt leder av Ringerike næringsforening og tidligere assisterende rådmann i Ringerike kommune, Terje Dahlen, kommer med følgende uttalelse i lokalavisen:

«Utbyggere må kunne forvente en viss forutsigbarhet. Byplan-vedtaket kom etter grundige, faglige vurderinger, og det er viktig at våre politikere bygger videre på den, sier Terje Dahlen.»

Dahlen viser til byplanen som ble vedtatt rett før valget i 2019, og som inneholder høydebegrensninger på Citygården/hotellet og Øya-område.

Dahlen har selv vært en pådriver for byplanen med begrensninger. Begrensninger han nå fronter å slippe opp på.

Les også

Terje advarer mot å skape usikkerhet: – Det er ikke det Hønefoss trenger nå

Denne manglende respekten for demokratiske prinsipper hvor innbyggerne var involvert, informert og hørt på et tidlig tidspunkt av i Ringerike kommune, er oppsiktsvekkende.

Like oppsiktsvekkende er det at Fremskrittspartiets representant Roger Larsen uttaler i et innlegg i Ringerikes Blad «La oss se helheten i Hønefoss», og tar til orde for å bryte byplanen med en til to etasjer rundt omkring.

Les også

La oss se helheten i utviklingen av byen | Roger Larsen

To etasjer på alle bygg

Hva med å bygge èn eller to etasjer oppå alle bygg i Ringerike? Vi regner med at dette da vil gjelder alle bygg i Hønefoss og Ringerike? Larsen ber oss videre om å «henge med i utviklingen». Uttalelsen faller på steingrunn her på Søndre Torv, i hjerte av byen.

Bryggerigården boligsameie er videre usikre på om politikerne har forstått vedtaket gjort 16.06.2020 med følgende ordlyd:

«Det tas sikte på å oppheve de deler av gjeldende reguleringsplan 431 Områderegulering Hønefoss som overlappes av ny plan. Ved vedtak av plan 463 Detaljregulering for Citygården og hotellkvartalet».

Bemerkelsesvedig

Da planen gikk til oppstart i januar 2020, fikk Bryggerigården boligsameie skriftlig beskjed om at plan 463 var i henhold til reguleringsplan 431.

Bryggerigården boligsameie opplever det som bemerkelsesverdige at både kommuneadministrasjonen og forslagsstillerne forsøker å føre innbyggere og politikere bak lyset, ved å hevde at disse nye planene, er etter byplanens rammer.

Bryggerigården boligsameie oppfordrer politikere i Ringerike til å følge byplanen som ble vedtatt september 2019.

Kommentarer til denne saken

Kommentarfeltet er stengt. Det åpner igjen klokken 06:00.