NHO ønsker regjeringens planer om å samle skatteforvaltningen velkommen. Den gjør det enklere for bedrifter å vite hvor de skal henvende seg, og vil gi en styrket innsats mot useriøse bedrifter og svart økonomi.

Når skatteoppkreving nå skal legges til skatteetatens kontorer rundt omkring i landet vil norske bedrifter oppleve forbedringer på tre områder.

LES OGSÅ: Skattetallene «lyver» – her sjekker du naboens egentlige lønn

For det første vil det være enklere å vite hvor man skal ta kontakt for å få svar på spørsmål. I dag går 60 000 telefonsamtaler hvert år til feil etat, fordelt på 30.000 skattespørsmål til kemnerne, og 30.000 innkrevingsspørsmål til skatteetaten.

For det andre er det grunn til å forvente økt likebehandling over hele landet – lokal tilknytning, kunnskap og kjennskap er ikke alltid en fordel.

For det tredje vil kontrollen bli bedre med useriøse bedrifter og økonomisk kriminalitet. Samordnet kontroll er et av de mest effektive virkemidlene vi har for å luke ut useriøse aktører i nærings- og arbeidsliv. Da er det ingen fordel at vi har to kontrollorganer på skatteområdet – skatteoppkreverne som kontrollerer skattetrekk og arbeidsgiveravgift, mens skatteetaten kontrollerer inntektsskatt, formuesskatt og merverdiavgift.

Det er også slik at hver unødvendig krone brukt i offentlig sektor kunne gitt mer velferd eller mindre skatt. Vi kan ikke si nei til å gjennomføre en mer helhetlig forvaltning av skatter og avgifter som sparer inn 370 millioner kroner årlig.

Allerede midt på 60-tallet ble ligningskontorene overført fra kommunene til staten, mens skatteoppkreverne er blitt igjen i kommunene eller i interkommunale ordninger.

Næringslivet ser fram til at dette fagmiljøet samles igjen på skattekontorene rundt i regionene.