Gå til sidens hovedinnhold

Enig med MIFF – sannferdighet er bra!

– Israelske barn og ungdommer indoktrineres til en fornektelse av det palestinske folkets rettigheter, skriver Audun Bakkerud.

Meninger Dette er et debattinnlegg. Innlegget gir uttrykk for skribentens holdninger.

Conrad Myrland fra MIFF (Med Israel for fred) har vært i Hønefoss igjen, og refereres på å være bekymret for usann og uetterrettelig informasjon om Israel i nyhetsmediene.

Dette er en betimelig bekymring. Når det gjelder Israel er det ikke alt som kommer fram i mediene.

Innlegget om saken er usignert, men representerer MIFF Ringerike (MIFF/R). Framstillingen kan selvsagt ha ført til at Myrlands tanker er uheldig gjengitt. Jeg tar utgangspunkt i at det er etterrettelig gjengitt, men tar høyde for at det ikke alltid vil være slik.

Jeg adresserer derfor innlegget som et tilsvar til MIFF Ringerikes innlegg, som kilden til Myrlands uttalelser.

En okkupantmakt

La oss først kommentere spørsmålet om faktaene. Ingen steder nevnes at den staten Myrland snakker om faktisk er en okkupantmakt - som holder militært grep på hele Vestbredden 50 år etter at okkupasjonen begynte, og her har bygget en apartheid-skapende og folkerettsstridig mur av gigantiske proporsjoner. Hvorfor ble den bygget?

Les også

Omtalen av Israel må bli mer sannferdig | MIFF

For å beskytte flere hundre tusen koloniserende bosettere, som folkerettsstridig har erobret jord og vannressurser med israelsk politisk og militær støtte, og for å beskytte motorveier for israelske bosetter-borgere som pendler til Israel/Jerusalem (og gjennom beskyttede transport-passasjer får bekreftet illusjonen om at de bor i Israel, og ikke på okkupert område).

Ifølge MIFF Ringerike benekter ikke Myrland at annektering av Jordandalen er varslet og ønsket – men påpeker at det er skrevet feil tall på antall palestinere i dalen.

Etnisk rensning

600.000 er jo selvsagt en uheldig feil, som det nevnte mediet må ta selvkritikk på. Men 60.000 fortrengt på grunn av okkupasjon og plan om annektering er da også noe? Det kalles etnisk rensning.

Et ubestridelig fakta i omtalen av Israel er at de har en plan for annektering og etnisk rensning i palestinske områder. MIFF Ringerike antyder ikke at dette ble nevnt, noe som neppe kan sies å oppklare situasjonsbeskrivelsen av Israel?

Jordandalen Vestbreddens kanskje beste jordbruksområde, og det kan betegnes som tyveri av kjerneressurser å dominere det, for ikke å snakke om å okkupere, for så å annektere. Å påpeke dette faktum (selv om det skjer altfor sjelden?) mangler da virkelig ikke sannferdighet. Ifølge MIFF/R omtales saksforholdet, men uten å ta avstand fra handlingene.

Les også

Fornektelse fører ingen vei | Birgitte Lange

Jeg har ikke påtenkt å kommentere alt, og strengt tatt er det ikke er så altfor mange faktiske opplysninger som gis. Mediene det refereres til må selv rette opp eventuelle skjevheter i framstillingen. Men det er verdt å nevne noen momenter – for eksempel siste avsnitt.

Legitim rett til motstand

Det kan sikkert være eksempler på uheldige påstander og formuleringer i palestinske læremidler, preget av et folks opplevelse av tiår med okkupasjon og undertrykkelse - med legitim rett til motstand, og retoriske følger av dette.

Det gikk mange tiår før norske lærebøker i historien kom fram til en mer balansert og ikke-ideologisk refleksjon rundt vår traumatiske opplevelse av en fem år lang okkupasjon.

Men på den annen side, hva skjer i Israel? Israelske barn og ungdommer indoktrineres til en fornektelse av det palestinske folkets rettigheter, og nører opp om historisk rett, en mytisk-basert visjon om Stor-Israel - basert på kongedømmet for 3.000 år siden.

Berettiget rett til å okkupere?

Israel har verneplikt for både kvinner (21 måneder) og menn (32 måneder), og statens ideologiske påvirkningsmuligheter er massive. Det skapes en fortelling for israelske borgere hvor palestinerne framstilles som fiende, og Israels rett til okkupert land berettiges.

Veteran-organisasjonen «Breaking the silence» (tidligere IDF-soldater) forsøker å rette opp dette: med stor motstand i israelsk offentlighet forteller de sannheten om hva de ble påvirket til å tro - og gjøre mot sivile palestinere.

Ifølge MIFF/R framstilles det som usant at palestinske barn «ser soldater» på vei til skolen. Vel, uansett gjelder jo det kun de som kan gå til skolen. På Vestbredden sitter til enhver tid en rekke mindreårige (12-18) i israelske fengsler, dømt av militærdomstoler i mangelfulle rettsprosesser.

Ja, Israel hevder sin «rett» til å bruke militærdomstoler. Hvorfor? Folkeretten åpner for dette i unntakssituasjoner, på okkupert territorium, i væpnet konflikt. Men etter 50 års vedvarende okkupasjon?

Israelske fengsler

I 2020 ble det ifølge Middle East Monitor internert 400 palestinske barn, hvorav 170 fremdeles sitter i israelske fengsler nå mot slutten av året. Dette skjer årlig, i stadig nye generasjoner.

De ser ikke soldater «på vei til skolen» - de er innesperret, trakassert og traumatisert av okkupantens soldater, og frarøves skolegang. I flyktning-leire blir barn regelmessig trakassert og angrepet med tåregass.

Operasjon Dagsverk 2018 gikk til tiltak for å hjelpe disse barna og ungdommene. etter fengselsopphold – med traumebehandling, videre skolegang og arbeidstrening. MIFF med Myrland i spissen fant det betimelig å engasjere seg - ved å boikotte OD. Forstå det den som vil.

Ali Abu Alia (13) ble drept

Fredag 4.12 ble Ali Abu Alia drept. Han bodde på Vestbredden. Han ble 13 år. Han deltok i en demonstrasjon ved den palestinske landsbyen sin. Hvorfor?

Den israelske journalisten Guidon Levy skrev I Haaretz 5.12: «de demonstrerte, mot ville og voldelige kolonister som strømmet ut av bosettingen Kokhav Hashakar, for å forhindre at de tok resten av jorda rundt landsbyen al-Mughayir. Det finnes ikke noe mer rettferdig enn denne landsbyens kamp …..det er ingen ting som kan rettferdiggjøre israelske soldaters bruk av dødelige skudd mot Ali.

Og i Israel var det selvfølgelig ingen som i løpet av helgen viste noen interesse for dette barnets død, enda et palestinsk barns død».

Samme avis anslår at hver måned skjer dette ca 300 ganger; israelske soldater trenger bevæpnet inn i flyktningers bolig midt på natta, for å arrestere og anholde barn.

Betlehems-salmer

Det er et par uker til jul, og vi skal synge Betlehems-salmen rundt norske juletrær. Betlehem ligger på Vestbredden, og er omgitt av en mur dobbelt så høy som Berlin-muren. Cirka 170 palestinske barn sitter fengslet, et steinkast unna, nå i adventstida.

Ja, det er ingen tvil om at sannferdighet i omtale av Israel er viktig.

Fredsavtalene, USAs ambassade-flytting til Jerusalem og «deal of the century» har en ting felles: palestinske perspektiver, rettigheter og interesser er fullstendig fraværende i endringene. Godt mulig palestinere har vært invitert til samtaler – men ble ikke lyttet til, snarere forelagt et ultimatum?

Reelle forhandlinger mellom likeverdige partnere fant ikke sted. Noen vil si at avtalene roer ned situasjonen i Midt-Østen, Men Israels hegemoni og ambisjoner befestes, kanskje sammen med det erke-reaksjonære Saudi-Arabias ambisjoner.

Palestinerne skvises

Palestinerne og deres land skvises samtidig, som ei agurkskive mellom to burgerbrød, der den saftige burgeren for lengst har blitt gnagd på av alle andre aktører. Ingen pan-arabisk omringning av Israel er en realitet – araberstatene meler sin egen kake i økt samarbeid med Israel.

Palestinernes skjebne ligger i potten. Kanskje må demokratiske krefter andre steder fremme prinsipper og stå opp for dem. Boikott derfor er en betimelig og ikkevoldelig solidaritetsaksjon for palestinerne, mot en okkuperende militærsupermakt. Kommer dette klart nok fram i mediene? Men at ingen bryr seg om Armenia og Aserbadsjan, at bare Israel kritiseres?

Ja, mange konflikter i verden går dessverre under radaren. Enig i det! Men kan MIFF si noe tydelig om Israel, med vekt på faktiske tall for sårede og drepte i Palestina/Israel-konflikten, og assymetrien som framkommer? Eller kommer kun bagatellisering og forsvarstaler? Men Krim er i fokus, og Folkeretten brukes for å kreve «kom deg ut av Krim, Putin!».

I Midt-Østen har Israel med vestlig støtte okkupert og kolonisert palestinske områder i over 50 år. Prinsippene har slik blitt utvannet, og Israels okkupasjon er i seg selv en trussel mot den internasjonale rettsorden.

Hvorfor peke på Armenia og Aserbadjsan? Krigshendelser som skjer i og rundt Israel blir ikke mindre reelle av den grunn.

Lider hver dag

Hver dag lider palestinere som følge av israelsk okkupasjon og maktbruk. Forsvar Folkeretten, krev bosetterne tilbake, få slutt på okkupasjonen! Fakta er tilgjengelig, om okkupasjonens konsekvenser. Men man må leite det fram, siden det altfor sjelden peger nyhetsbildet.

Det er nok neppe denne skjevheten Myrland og MIFF er bekymret for.

Likevel er arven fra vår egen okkupasjonserfaring viktig: ingen fred uten frihet, ingen avtale uten likeverdige forhandlinger. Noen ganger kreves et kongelig nei.

Kommentarer til denne saken