Endringer i Tyristrand vannverk | Ellen Magnussen

STOR ØKNING: - At vannavgiften må økes, er det forståelse for, men at den kan forhøyes med nærmere 70 – 80 prosent fra 2019 til 2020 er uforståelig, skriver Ellen Magnussen.

STOR ØKNING: - At vannavgiften må økes, er det forståelse for, men at den kan forhøyes med nærmere 70 – 80 prosent fra 2019 til 2020 er uforståelig, skriver Ellen Magnussen. Foto:

Av
DEL

MeningerTil Tyristrand vannverk v/Stein Torgersbråten.

Noen spørsmål til styreleder i Tyristrand vannverk, hvor svarene kan være av interesse for flere, deriblant hytteeiere, spesielt på nedsiden av jernbanelinjen. Derfor blir disse stilt i lokalavisen.

1. At vannavgiften må økes er det forståelse for, men at den kan forhøyes med nærmere 70 – 80 prosent fra 2019 til 2020 er uforståelig!

Ble ikke forslag til revidert budsjett, på ekstraordinært årsmøte i vannverket 17.10.2019, trukket under SAK 1. Eventuelle bemerkninger? Dette tilsier vel at det er det tidligere vedtatte budsjettforslag som gjelder? Der finnes ikke en slik øking av vannavgiften.

Hvorfor så mange problemer?

2. Hvorfor dukket det plutselig opp så mange problemer av forskjellig art i løpet av få måneder etter at det forrige styret valgte å trekke seg? Det styret hadde en langsiktig, god plan for den videre driften av Tyristrand vannverk i henhold til revisjon.

3. Grunnen til at det nye styret ble valgt, er – så langt jeg har forstått, at de fleste på Tyristrand og Nakkerud ikke ønsket å få installert vannmåler!?

UTFORDRES: Stein Torgersbråten utfordres på endringene i Tyristrand vannverk.

UTFORDRES: Stein Torgersbråten utfordres på endringene i Tyristrand vannverk. Foto:

Som det nå ser ut, jobbes det for å få Tyristrand vannverk inn under Ringerike kommunes vannverk (RKV). Da må alle abonnentene installere vannmåler, betale ny tilkoblingsavgift til Ringerike kommune og overta ansvar for vannledning fra hovedvannledning, fram til egen bolig/hytte.

Dette går på ledningens størrelse fra hovedvannledning og fram til hytte/bolig. Hva dette betyr kan sjekkes på «Vann og avløpsnormen i Ringerike kommune».

Billigere løsning?

Hvor stor er sjansen for at dette blir en billigere løsning for abonnentene, enn om Tyristrand vannverk fortsetter å være et privat vannverk?

LES OGSÅ: Kokevarsel sendt ut på Tyristrand

Er det noen i det nye styret som har tatt seg vann over hodet, og ikke har kompetanse og evner til å styre et såpass stort foretak som Tyristrand vannverk er, videre etter framdriftsplanene som ble lagt tidligere?

4. Det hevdes: «Blir vi en del av RKV, blir avgiften mer rettferdig fordi den er basert på vannmålere». Var ikke dette det samme som forrige styre arbeidet for?

Vannmålere, slik at avgiften ble riktig ut fra hver abonnents/husstands forbruk? Hva er forskjellen? Og hvilke fordeler gir tilknytning til RKV, de som i dag er tilknyttet Tyristrand vannverk?

Deling av kostnader?

Det skrives også at abonnentene vil få fordeler ved å være del av RKV, fordi det da blir langt flere å fordele drifts- og investerings kostnader på. Abonnentene fra Tyristrand og Nakkerud slipper vel ikke å være med å dele drifts- og investeringskostnader i det som pr. i dag er RKV?

Vi har på flere områder sett at sentralisering ikke lønner seg for distriktene, det er «sentrum» som er den store vinneren i de fleste tilfeller!?

5. En annen sak. om å nå ut til alle: Ved kokepåbudet i november 2019, mottok vår husstand aldri noen beskjed om kokepåbud, derimot fikk vi tre beskjeder om at kokepåbudet var opphevet.

Hva blir gjort for at alle skal få beskjed neste gang noe sånt skjer?

Ser fram til å få svar på spørsmålene.

Har jeg tatt feil i forhold til hva jeg har lest meg fram til og forstått, ut ifra diverse dokumenter fra Tyrsistrand vannverk, kan jeg bare beklage dette.

Enig eller uenig? Si det her!Skriv ditt leserbrev her «

DELTA I DEBATTEN! Vi oppfordrer leserne til å bidra med sine meninger, både på nett og i papir

Artikkeltags