Endelig slapp Drolsum Stasjon fri igjen

De har ventet med lengsel og smerte. Øvd i lånte lokaler. Reist bygda rundt med nyinnspilt LP og levert på døra. Endelig slapp de fri. I Fengselshagen.