Ringerikes Blad omtalte skogshogsten i Kleivlia for en stund siden. Nå har beboerne skrevet til kommunen og bedt om hjelp fordi vann renner inn i hus, verandaer og fyller opp gårdsplasser.

Det var disse konsekvensene beboerne og andre mennesker advarte mot da politikerne godtok utbygging i dette stupbratte terrenget ovenfor Sundvollen.

Spørsmålet nå er hvem som har ansvaret for det som har skjedd, og om kommunen og våre politikere tar ansvar.

Fare for flom, steinsprang og ras

Trær drikker mye vann. Når disse er borte i det bratte terrenget renner vannet i strie strømmer, lager nye bekker og gjør skade på hus og eiendommer i nærheten.

Det er snakk om store mengder vann, som vanlig drenering ikke er dimensjonert for. I tillegg er det fare for steinsprang, flom og jordras til våren.

Les også

Naboer: Problematiske planer for Kleivlia-utbygging

Dette er virkeligheten noen av våre sambygdinger må leve med etter at et flertall av våre folkevalgte politikere sa ja til utbygging her. Beboerne, som sitter med stor kompetanse om grunnforhold, farer og regelverk ble avfeid av de folkevalgte.

Senterpartiets representant var den eneste som sa nei til utbygging i utvalget for plan og miljø. Sp-politikeren advarte mot konsekvensene og minnet om ansvaret kommunen har for innbyggerne sine.

Krever rask og effektiv reaksjon

Beboerne i området har redegjort konkret og tydelig om problemene som har oppstått på grunn av hogsten i Kleivlia i brevet til kommunen. En så alvorlig situasjon krever naturligvis rask og effektiv handling.

Vi har erfart at politikere nær sagt løper beina av seg for ressurssterke hytteeiere, investorer og utbyggere.

LES OGSÅ: Beboernes klager førte ikke fram – Reidar får bygge boliger i Kleivlia

Både politikere og administrasjonen må vise den samme iver og interesse for å ivareta innbyggere som helt uforskyldt har havnet i denne situasjonen.

Administrasjonen sa først nei

De politikerne som sa ja til utbygging i Kleivlia visste at de tok en risiko. Det som har skjedd her, er derfor en villet utvikling.

Eller er det faktisk slik at de som har godkjent utbygging, og deretter hogst, ikke har skjønt rekkevidden av det de har vært med på?

Alle vet at hogst i stupbratte terreng fører til mye overflatevann og fare for ras. Administrasjonen satte først foten ned for utbygging her, på grunn av rasfaren og store vannmengder.

Det er uklart hvorfor den samme administrasjonen snudde og sa ja, selv om grunnforholdene er de samme og rasfaren like stor. Hvorfor snudde administrasjonen?

Det sies nå at fagmiljøet ble utsatt for press. Hvilke krefter var det som presset administrasjonen? Er denne saken nok et eksempel på hva som kan skje når politikk og penger blandes sammen og som igjen fører til grenseløse tilstander? Dette må den politiske ledelsen undersøke og svare på.

Politisk ledelse må rydde opp

Både administrasjonen og politikere må ta lærdom av denne saken. De må stille spørsmålene: Hvorfor sa vi først nei og deretter ja? Forsto vi rekkevidden av det vi gjorde? Hvilke vurderinger ble gjort før hogsten, og hvilke krav er blitt stilt?

Hvorfor lytter vi ikke til innbyggere og beboere som sitter med detaljkunnskapen? I tillegg er det på tide å tette skottene mellom politikk og administrasjon.

Plan og miljø må bli en kompetent og profesjonell fagstab, uten bindinger til noe eller noen. Det skal aldri være tvil om habiliteten.

En fagstab, som alltid er tydelig på konsekvenser i alle saker, er helt nødvendig for å sikre en mer forsvarlig politisk saksbehandling.

Det politiske utvalget for plan og miljø har åpenbart ikke kompetanse. Dette er et kjent problem. I tillegg må det bli slutt på å gi positive signaler i alle retninger, muntlig og skriftlig. Det er klart uheldig. Den politiske ledelsen har en jobb å gjøre, de skal sikre ryddighet og styrke demokratiet.

Varaordføreren har vært synlig og tydelig helt fra hun fikk vervet. Det samme må vi forvente av ordføreren, som er valgt politisk leder på heltid og skal først og fremst representere og ivareta innbyggerne.

Vi må for all del unngå flere slike saker, som kan ende med å bli advokatmat. Det er unødvendig, respektløst overfor innbyggere og kan bli svært kostbart.

Enig eller uenig? Si din mening her!

LES OGSÅ: Kleivlia-naboer: Takk til Tore Ellingsen i Senterpartiet

LES OGSÅ: Omstridt boligområde i Hole godkjennes