Gå til sidens hovedinnhold

En sentrumsplan for fremtiden | Hans-Petter Aasen (Sp)

Artikkelen er over 2 år gammel

– Jeg ser med glede på det engasjementet og alle arbeidstimene både innbyggere og fagpersoner legger ned for å påvirke utviklingen av byen, skriver Hans-Petter Aasen (Sp) i dette leserinnlegget.

Meninger Dette er et debattinnlegg. Innlegget gir uttrykk for skribentens holdninger.

«Politikerne må våkne opp før det er for sent», skriver Anne Berit Haugen Rijken i et leserinnlegg i Ringerikes Blad. Innlegget relateres til den forstående behandlingen av områdereguleringen for Hønefoss sentrum.

En viktig oppgave for politikere er å forvalte utviklingen av byen på en god måte. Vi må gjøre veivalg som skaper en god og trygg by og bo i, – på kort og lang sikt.

Lytte til innspill

For å oppnå dette må vi lytte til de innspill som er kommet i offentlige høringer, – og alle de tanker og synspunkter som kom frem på åpne møter kommunen har invitert til. Dersom man ikke gjør det, – vil ikke innbyggerne ha eierskap til denne viktige planen. Jeg ser med glede på det engasjementet og alle arbeidstimene både innbyggere og fagpersoner legger ned for å påvirke utviklingen av byen.

Det er blitt fremholdt både fra administrativt og politisk hold at dersom planen ikke vedtas nå (les før valget), kan Hønefoss risikere å ikke få ta del i en varslet befolkningsvekst.

Det er en argumentasjonsmåte som tilhører en annen tid, – og som jeg vil advare mot. Jeg finner grunn til å minne om at administrasjonen ved fastsettelse av fremdriftsplanen anbefalte politikerne å bruke lengre tid på prosessen enn det et flertall av politikerne valgte. Begrunnelsen fra administrasjonen for å bruke lengre tid var at man da sikret bedre medvirkningsprosesser.

Gjennom gode prosesser, – har Hønefoss nå mulighet til å få en plan som kan stå seg over tid. Det vil være viktig både for innbyggere, grunneiere og utbyggere.

Alternative forslag fra Sp

Ved sluttbehandlingen av saken kommer Senterpartiet til å fremme flere alternative forslag. Vi kommer til å lytte til de innspill er som er kommet.

Det ene gjelder byggehøyder. Vi kan ikke se at det i høringsrunden er fremkommet noe stort ønske om høyhus på inntil 12 etasjer i Hønefoss. Slike bygg kan se fine ut på plansjer og illustrasjonstegninger, – men vi oppfordrer innbyggere til å vandre langs Glatved og forestille seg hvordan det vil være å se over på 12 etasjers bygninger på Tippen og Øya-området.

Det vil bli dimensjoner som er vanskelig å forestille seg. Slike utbygginger vil ikke være fremtidsrettet og god byutvikling. Derimot må vi sikre sammenhengende grøntområder i byen, som skaper korridorer det er godt for innbyggerne å bevege seg i.

Ikke kollektivbru

Vi kommer heller ikke til å åpne for kollektivbru over til Petersøya, – rett og slett fordi en 10 meter bred vei over dette sårbare naturområdet vil ødelegge det.

Vi er også opptatt av å få vedtatt sentrumsplanen. Men det viktigste er å vedta en plan som er god og som representer det innbyggerne ønsker.

Selvsagt skal det byen fortettes, – selvsagt kommer mye til å endre seg. Men vi skal ta vare på byens identitet og særpreg. Vi skal legge til rette for at barnefamilier opplever å ha gode oppvekstvilkår for sine barn byen, – samtidig som den er et handelssentrum og et sted hvor mange har sin arbeidsplass. Da må vi være realitetsorienterte og ikke prøve å skape noe som er fjernt og urealistisk.

Kommentarer til denne saken

Kommentarfeltet er stengt. Det åpner igjen klokken 06:00.