Gå til sidens hovedinnhold

En kamp om høyde versus plassmangel

– Jeg tror høyblokka ved fossen bare har blitt et symbol på en motstand som nok dreier seg om mye mer.

Meninger Dette er et debattinnlegg. Innlegget gir uttrykk for skribentens holdninger.

Det buldrer ved fossen, ikke av vann foreløpig. Lyden kommer fra høylytte, engasjerte og delvis sinte hønefossinger og ringerikinger.

De mener seg sterkt meningsberettiget om Tronruds utbyggingsforslag, for det er jo deres by.

LES OGSÅ Utbygging skal applauderes, ikke sjikaneres | Lasse Olsrud Evensen

Hva vil de egentlig? Har de vyer om en mer moderne by? Er det viktigere for dem å bevare både form og høyder på hus enn å modernisere? Blir de skremt av tanken av at byen skal bli annerledes enn det de er vant til og har vokst opp med?

Konsekvenser av bærekraftmålsettig

Jeg spør: Har de da tatt inn over seg kravene kommunen har til fortetting, gjennom de klare styringssignalene de har fått fra sentralt hold om bærekraft.

Les også

Liv og Ole tok bryllupsbilder ved fossen: – Dette området må ikke ødelegges av høyhus

Forstår de hva bærekraftig utvikling betyr i praksis for Hønefoss?

En av de klareste følgene av kravene er at mer av bebyggelsen må gå i høyden. Det er altså ikke Tronrud som er «skurken» her, det er en ønsket utvikling for at vi skal få flere til å bo innenfor det samme geografiske området. Flere i sentrum betyr mer liv, og bedre muligheter for at butikker som så vidt holder hodet over vannet fortsatt kan klare seg.¨

Gir trangere by

Når noen vil presse bebyggelsen ned og ha færre etasjer, så betyr det at de egentlig går inn for å gjøre byen trangere, for da vil presset i enda sterkere grad komme på de få åpne arealene som er igjen i sentrumsområdene. Er det ønskelig?

Jeg tror høyden høyblokka ved fossen bare har blitt et symbol på en motstand som nok dreier seg om mye mer. Noen har kanskje grodd veldig godt fast i byen slik den var generelt sett og ønsker å bevare den slik.

Spørsmålet er om det er riktig for dem, men slettes ikke for byen og kommunen.

På mange måter er det en form for gammelmodighet (Der får jeg sikkert svar!).

Det heter jo at man skal være radikal som ung og konservativ som godt voksen. Her vises det godt...

Jeg er sikker på at den yngre generasjon ser annerledes på den utviklingen som skjer enn de med flere år på baken. Jeg tror også at mange godt voksne liker tankene. Området er ikke akkurat prisvinnende hverken på arkitektur og annet i dag.

Hør på ungdommen

Jeg har merket meg flere litt forsiktige innlegg fra den yngre generasjon i lokalavisa den senere tiden som ønsker Tronruds planer velkommen. De er forsiktige, kanskje fordi de føler seg dominert av en massiv opinion mot planene?

Bør vi ikke høre også på de som skal arve byen vår?

Kommunestyrets behandling av denne saken vil virkelig sette på prøve hva politikerne mener med byplanen. Det betyr ikke at man ikke kan høvle av et par etasjer, men jeg blir veldig skuffet om de ikke står på intensjonene for dette viktige området i byen.

Hvor er RB?

For øvrig etterlyser jeg lokalavisas mening om saken. Det kan ikke være slik at avisa ikke tør å si hva man mener fordi man leier lokaler av Tronrud. Det gir bare næring til de som aner kokkelimonke.

Ringerikes Blad er i dag en avis som bringer meningene til enkeltpersoner og grupper, men som selv ikke har meninger. Det savner jeg virkelig.

Jeg husker redaktør Hjerpseth en periode avsluttet alle sine ledere med: Dessuten er det min mening at Ringeriksbanen bør bygges. Slik bør det være!

Kommentarer til denne saken