Jeg har i mange år slåss for en renere elv. Få slutt på snøtipping og kasting av annet søppel i elva. Det ingen tenker på når de rydder i hagen eller på eiendommen. Kaster det i elva, det er også miljøkriminalitet.

Folk legger store hauger med dritt og annet avfall, rett ved elva på lavvann.

Store trær i elva

På andre siden for rådhuset, ble en skråning kappet for store trær, og slept ned til elva. Ja, de forsvant. Ei ligger utenfor Mælingen. Til og med folk fra etaten, rydder eiendommen, og kaster avfallet rett i elva. Ja, jeg har sett det.

En jeg kjenner, har samlet flere tilhengere med plastposer, skrap, flasker mm fra elvebunnen. Jeg forhørte meg i kommunen, om mulighet for å få tippe slikt på kommunens regning. Det var negativt svar. Det er ikke noe vi betaler for.

Jeg har fått beskjed om at snøtipping i elva ikke er et problem, for all dritten blir jo skylt av sted. Ja, det ble fortalt av en i ledene stilling i en bedrift i Ringerike.

Mange blåser i å rydde opp

Det er mange som faktisk blåser i at andre eller naturen må ta jobben med å rydde opp etter miljøsvinerier fra menneskene. Det blir ikke tatt seriøst. Det er ingen problem.

Jeg håper virkelig at det blir fortgang i saken om forsøpling av vår nydelige elv.