Bare en av tre ansatte innen helse- og omsorg i norske kommuner jobber heltid. Det er ikke nok når vi vet hvilken konsekvenser det har. For pasienter og brukere blir resultatet av høy vikar- og deltidsbruk ukjente ansikter og varierende kompetanse.

Flere heltidsstillinger gir bedre tjenester. Mange ansatte har en ukentlig kamp for å sikre seg nok vakter og stor nok stillingsbrøk.

Det er som oftes kvinner som jobber deltid. Det er urettferdig, usosialt og øker forskjellene. Arbeiderpartiet har vært med å ta valget om heltidskulturen i kommunen.

Derfor er heltid en av våre hovedsaker. Støtt oss i kampen for hele faste stillinger!