Første mai handler om retten til et anstendig arbeidsliv og frihet til å stå sammen om kravene. Denne retten er ikke lik for en arbeider i Norge og en arbeider i Palestina. 1. mai er en dag som markerer internasjonal solidaritet.

6,8 millioner israelske jøder og 6,8 millioner palestinere bor mellom Middelhavet og Jordanelven.

Lever fritt

Mens den israelske, jødiske befolkningen lever fritt og med fulle rettigheter, blir palestinerne, under de samme myndighetene, utsatt for diskriminering og forfølgelse.

La oss slå fast en gang for alle hva denne politikken kan kalles. Det er apartheid.

Menneskerettighetsinstituttet Human Rights Watch har nylig fokusert på dette, og konkluderer med at Israels myndigheter har en praksis som er i samsvar med definisjonen på apartheid, og som i behandlingen av palestinerne bryter med grunnleggende prinsipper i verdenssamfunnet.

Halvparten uten arbeid

I Gaza er mer enn halvparten av befolkningen uten arbeid på grunn av den israelske blokaden. De har ikke frihet til å bygge sin egen økonomi eller arbeidsplasser.

Palestinere som må jobbe i Israel eller de ulovlige koloniene er underlagt et knallhard kontroll og en stadig kamp for å sikre seg arbeidstillatelse og retten til å organisere seg.

Palestinerne krever også frihet til å bygge hus på egen jord og bo i sine egne hjem. Mens israelske kolonister rykker inn, blir palestinerne kastet ut. FN advarer om at hundrevis av familier kan miste hjemmene sine i løpet av året, bare i Øst-Jerusalem.

På bakgrunn av dette kommer hendelsene i Jerusalem den siste tiden i et ekstra grelt lys, med bilder av ytterligående jewish supremacy-grupper som roper “død over araberne” - mens de marsjerer bevæpna gjennom Gamlebyen.

Fordømmer Israels brudd

Det blir symbolsk at Norge i FNs sikkerhetsråd fordømmer Israels brudd på folkeretten og koloniseringen av palestinsk land på Vestbredden og i Øst-Jerusalem. For samtidig har Solberg-regjeringen økt handelen med Israel og har et uttalt mål om nærere samarbeid med det israelske apartheid-regimet.

Vi krever frihet for palestinerne, ikke straffefrihet for Israel!

Norges forpliktelser til folkeretten betyr at vi ikke skal handle israelske varer fra okkuperte områder eller hyre selskap som profitterer på okkupasjonen.

Vi skal stå opp

Vi skal stå opp mot krigsprofitører og si nei til selskapet CAF på norske skinner.

Vi kan og må gjøre mer for den palestinske arbeideren som blir utnyttet i koloniene.

Vi kan og må gjøre mer for aleinemoren som blir hjemløs i Jerusalem.

Vi kan og må forsvare folkeretten og stanse okkupasjonen av Palestina.

I møte med moderne apartheid holder det ikke med dagens politiske kurs. Norge må stå opp for folkeretten og sanksjonere okkupanten! En solidarisk 1. mai!