«Få ut Erna, så skal vi sette fart på realiseringen av FRE16».

Det var i klartekst hva de sa.

Nåværende stortingspresident fra Ap, som den gang var vanlig stortingskandidat, gjorde lovnaden ekstra lett å ettergå da han på video sa akkurat det vi ville høre den gangen: Nå må banen bygges raskest mulig, og Ap skulle være garantisten.

Med dette bakteppet må man se ordførernes åpne brev til samferdselsminister Jon-Ivar Nygård.

Det er egentlig et spørsmål til ministeren og hans parti: Har dere tenkt å svikte oss nok en gang?

LES OGSÅ: Svar på åpent brev om Ringeriksbanen | Samferdselsminister Jon-Ivar Nygård

Det står om tilliten til regjeringen

For når det kommer til stykket, så er det nå tilliten til regjeringen det står om.

Nye Veier sier nå at med rask investeringsbeslutning, så vil likevel ikke trafikk blir satt på denne banen før antatt 2034.

Det viser hvor mye det nå haster.

X antall svik

Alle kjenner historien til Bergensbanens forkortelse og FRE16. Helt fra starten har mangel på gjennomføringsvilje og troverdighet vært sentralt. Gang på gang har politikerne sviktet oss, for så å komme med nye lovnader, gjerne i forbindelse med valg.

Vi i LO lokalt og Banevokterne leser ordførerne slik at de ikke akter å godta nok et politisk svik, for det ville en ny utsettelse være.

Les også

Samferdselsministeren svarer om Ringeriksbanen: Vi er i en helt ny situasjon enn for bare tre år siden

Selvsagt støtter vi ordførerne fullt ut i dette.

Politikk er å ville

Visstnok er det vanskelig tider gitt det som har skjedd og skjer rundt oss. Men politikk er også vilje til å gjennomføre og vilje til å stå ved hva man sier. Til sist er det en prioritering hvilke prosjekter man skal bygge først. At denne prioriteringen blir vanskeligere er en selvfølge.

Det betyr rett utsagt at det kanskje er andre som skal få sitt prosjekt utsatt denne gangen.

Det måtte jo være nettopp det politikerne mente før valget, da de tilkjennega den sterke viljen til å starte opp vårt prosjekt.

Kritisk for vei

FRE16 skal gi både bane og ny vei mellom Oslo og Hønefoss, og ikke minst betydelig kortere reisetid med tog Oslo-Bergen, og dermed også til en rekke steder langs traseen, som i Hallingdal.

En utsettelse av hele saken vil bety at også vei-delen skytes ut i tid. Samdriftsfordelene ved å bygge vei og bane gir lave byggekostnad totalt sett.

Les også

Nesten umulig å vite hva som skjer med store samferdselsprosjekter

Hvis samferdselsministeren er inne på tanken om å nedlegge hele bane-prosjektet oppstår den virkelige krisen. Da har man ikke lenger en trase for veien, og veien kanl bli mye dyrere.

Det vil neppe være noen stor støtte for å føre kun en motorvei gjennom de sårbare områdene i Hole og Ringerike.

Å legge veien over Steinsletta er utelukket.

Hva gjør Hole og Ringerike hvis noe slikt skulle oppstå?

Selvfølgeligheter?

«En god samferdselspolitikk handler om å bygge byer og lokalsamfunn, ta ned klimagassutslipp, redusere miljøavtrykk og sørge for fremkommelighet».

Dette er hva samferdselsminister Nygård presterte å skrive i lokalavisen i sitt svar til ordførerne. Akkurat som de ikke visste det fra før. Det er jo selvfølgeligheter, vi hadde forventet noe konkret.

Ordførerne har satt et press på Nygård og regjeringen. Det blir vanskelig å komme tilbake til Hønefoss og Hallingdal før neste valg dersom de for n-te gang svikter denne regionen, der folk er så snille og lite kravstore at de aksepterer alt.

LO: Handler om arbeid

Det er til nå. Denne gangen er det alvor. For LOs del handler dette om arbeidsplasser, både eksisterende, men i høy grad også nye arbeidsplasser. Det trenger vi, om lokalsamfunnene skal leve godt og innbyggerne få de tjenestene de fortjener.

LO vil derfor følge denne saken tett videre gjennom lokale og sentrale organer.

Så støtter vi selvsagt unisont den overordnede tanken om kortere reisetid med tog til Bergen. I det ligger en stor miljøgevinst på sikt, når bane blir mer konkurransedyktig mot fly.

Også trafikksikkerhetsmessig ser vi stor gevinst i å få flere til å ta banen.

Gunnar Eriksen, styremedlem LO i Hallingdal og Ringerike.

Torhild Lien, styremedlem LO i Hallingdal og Ringerike og styremedlem i Banevokterne

Lars Olsen, leder av Banevokterne

Tore Midtbø, styremedlem Banevokterne

Erlend Kåsereff, styremedlem Banevokterne

Ivar Gunnar Lia, styremedlem Banevokterne