Gå til sidens hovedinnhold

En gigantisk «turistattraksjon«? | Hans Høyer

- Om jeg hadde mistet sønn, datter eller barnebarn den grufulle dagen, tviler jeg på at jeg ville besøkt «min» søyle ved kaien når kanskje busslaster kommer etter, skriver Hans Høyer.

Meninger Dette er et debattinnlegg. Innlegget gir uttrykk for skribentens holdninger.

Nedenfor noen innlegg om minnesmerket 22. juli 2011 – de fleste gjelder plasseringen. Jeg nøyer meg i all hovedsak med henvise til innleggene i Ringerikes Blad.

Et illustrerende foto i avisen 16. september gir inntrykk av at søylene nok vil ta seg best ut fra fjorden.

LES OGSÅ: Støy langt over kravet på Utøyakaia: – Det går ikke an å snakke sammen utenfor huset

Uenighet om minnesmerket på landsiden går på plassering. Det skal stå der «til evig tid».

Regjeringen må etter mitt skjønn ikke la det gå prestisje i saken uavhengig av 10-års markeringen i 2021. Bruk heller et par år ekstra på å finne en løsning de fleste kan leve med.

Innlegg om plasseringen

1) Anette Morén hadde 16. september et opplysende og godt innlegg: Stopp Statsbyggs overgrep! I tredje avsnitt listes opp påstander om løgner, personangrep, inhabilitet, maktmisbruk, lemfeldig omgang med fakta og sløsing med offentlige midler og videre hvor korrupt og udemokratisk Norge er blitt. Kanskje riktig, men påstandene utdypes ikke.

Sløsing med offentlige midler er ikke vanskelig å være enig i. Ifølge innlegget vil hver søyle koste 4 millioner kroner, til sammen nesten 315 millioner altså godt over en kvart milliard kroner av skattebetalernes penger!

Viser også til Wenche Trønnes' innlegg samme dag og RBs bilde. Morén skriver videre at minnesmerket plasseres innenfor 100-meterssonen. Etter plan- og bygningsloven er det byggeforbud i 100-metersonen langs fjorden, dog finnes kanskje unntaksbestemmelser?

Vil hindre fri ferdsel

Uansett om søylene plasseres der, vil det for all framtid hindre fri ferdsel langs strandsonen dersom kyststi senere skulle ønskes anlagt. Innlegget hennes har så vidt jeg kan se ingen forslag til hvor minnesmerket burde ligge. Dog tolker jeg det som hun ikke vil ha det ved kaien.

Undertegnede mente i RB 6. april at minnesmerket ikke måtte plasseres der det er planlagt – og dessverre påbegynt. Grunnene var:

  1. Minnesmerket vil virke for voldsomt i skråningen ned mot vannkanten, det trenger «space»
  2. Det må ha distanse og verdig avstand til Utøya – noen turistattraksjon må dette ikke bli.

Jeg har tidligere skrevet at de fastboendes røst må veie tyngst. I dette innlegget spør jeg om de etterlatte og de overlevende er spurt? Er redningsmennene som antas å komme fra nærområdet spurt?

Flere av disse ble sågar tildelt Medaljen for redningsdåd til sjøs i gull. Den rangeres som Norges 7. høyeste utmerkelser, sist utdelt i 1991 da plattformen «Alexander Kielland» kantret hvor én redningsmann utsatte eget liv for fare ved å redde en mann opp fra det frådende hav. Fare for eget liv er altså et absolutt krav. Viste politiet med respekt å melde en smule tafatthet?

  1. RB 18. april: Naboen vil ikke ha en turistattraksjon.
  2. RB 22. november 2019: Hvorfor hat mot Utøya og minnesmerket?
  3. Eva Bekkelund-Eriksen 26. november 2019: Hole vil tape i en rettssak om minnesmerket – omhandler også plasseringen.
  4. 27. november 2019: Minnesmerker skal sette preg på mennesker – med sviende kritikk til myndighetene.
  5. Og til sist tar jeg med: Utøya kan være minnesmerket ifølge Karl Hermod Aarøen. Kan ikke det verdige og stilfine minnesmerke på øya være godt nok – sto nederst på samme siden 27. november 2019.

I min kladd til dette innlegget – før Tingrettens kjennelse – skrev jeg at jeg har tillit til Norges rettsvesen og Ringerike tingrett spesielt som ved sin erfarne tingrettsdommer Marit Nervik kan vurdere saken objektivt og uavhengig basert på fakta. Det viser da også kjennelsen.

Uansett, ved bryggen blir minnesmerket uheldig. AUF-medlemmene må som før skrevet passere søylene når de skal til/fra Utøya – og hver gang bli påminnet om den grufulle dagen. Fra kaien ser man for øvrig rett over til det vakre minnesmerket på øya.


Arbeid med vei og kai i full gang

Arbeidet med vei ned til kaien og brygge er i full gang – selv på en lørdag. Jeg har besøkt stedet og ble forferdet over dimensjonene. Trist og tragisk for naboene som daglig må passere. Avisen refererte 26. september Ringerike tingretts kjennelse: «arbeidet skal stanses med all infrastruktur og alle fasiliteter».

Lenger ned: «retten gir dog ikke medhold i at arbeidet med atkomstvei skal stoppes.» Vrient å forstå. Videre er retten kritisk til forarbeidet som er gjort av Statsbygg og Hole kommune. Sviende kritikk – eller hva? Seks av kommunestyrerepresentantene gikk inn for utbygging, bare én imot. Hvilke argumenter bygget flertallet sin avgjørelse på?

Les også

Retten stopper bygging av Utøya-minnested: – Naboene er lettet

Leser de høye herrer i AUF, Statsbygg og Kommunaldepartementet kraftsalvene for/imot der mange betimelige argumenter er pekt på? Kanskje, kanskje ikke.

Turistattraksjon

Blir minnesmerket for ro og refleksjon heller en turistattraksjon? Jeg er redd det siste. En tap – tap situasjon for alle parter? Om jeg hadde mistet sønn, datter eller barnebarn den grufulle dagen, tviler jeg på at jeg ville besøkt «min» søyle ved kaien når kanskje busslaster kommer etter?

Selv har jeg mistet nær familie i ulykker – tror derfor å forstå smerten og savnet de berørte har.

Plasseringen

Plasser derfor minnesmerket ved E16 med god sikt og nærhet nok til Utøya eventuelt annet egnet sted, men ødelegg ikke kaiområdet.

P: S. Innlegget sendes Næringsdepartementet ved statsråden.

Kommentarer til denne saken