Helt på tampen av denne valgkampen, er det naturlig å spørre: Hva har vi faktisk diskutert og hvor mange velgere er engasjert?

I Ringerike er skolepolitikk et viktig tema. I Hole er skolepolitikk dysset ned. Forfall og forsømmelser nevnes ikke.

Brakker eller nybygg for ungdomsskolen er åpenbart ikke et viktig tema. Barn og unges oppvekst og nærmiljø er noe av det aller viktigste i et lokalsamfunn. Senterpartiet er tydelig på at grendeskolene skal bestå.

Er det noen som bryr seg?

Sykehjemmets skjebne er uviss. Gamle og syke kan bli tvangsflyttet. De som har styrt de siste årene, unngår å ta ansvar. Hvem bryr seg egentlig?

Kåre Bech har i et innlegg i Ringerikes blad gjort det tydelig for oss alle at diskusjonen om vei og bane, og de store ødeleggelsene dette vil ha for mennesker og miljø i Hole er fraværende i valgkampen. Folkevalgte ombud har tatt valg på våre vegne. De vil verken ha diskusjonen eller høre om de alvorlige konsekvensene. Inger Berg Hauslo fra Mdg er den eneste som har ropt varsko. Hun bør vi lytte til og ta på alvor.

Noen av våre egne innbyggere har vært utsatt for en skammelig behandling, både fra politikere og administrasjonen. Beboerne på Utstranda har erfart ting vi andre ikke kan sette oss inn i, og måten denne saken er blitt håndtert på, er blitt et mareritt ingen innbyggere i Hole skal oppleve.

Flere av oss har vært vitne til at en av beboerne bryter sammen i gråt og fortvilelse i møte med et folkevalgt ombud på Vik nå i valgkampen fordi politikeren avfeide og avviste saklig argumentasjon og fakta i denne saken.

Senterpartiets ordførerkandidat var den første politikeren som overhodet oppsøkte beboerne på Utstranda. Det skjedde nylig. Det sier noe om alvoret og manglende ivaretakelse av innbyggere. Er det noen andre som virkelig bryr seg?

Det aller meste feies under teppet. Kun noen få politikere har vist evne og vilje til å møte innbyggerne og snakke om fremtiden. Nesten ingen vil være ærlige og si hvem de skal samarbeide med. Det har endt med en vulgært spill. I Hole vil en blågrønn koalisjon være fremtidsrettet og naturlig. Det rødgrønne er en utopi i dag.

Ringerikes Blad har ikke akkurat løftet den politiske debatten. Avisen fortsetter sin egen form for journalistikk og informerer oss om at en ordførerkandidat har lett for å glemme ting, en annen planter blomster og en tredje elsker boller og søtsaker.

Det har vært en underlig valgkamp. Mildt sagt. Er vi blitt likegyldige?