Hønefoss sentrum har noe spennende på gang. En satsing og koordinert samarbeid i sentrum er blitt diskutert over noe tid – og nå er flere aktører med kommunen og gårdeiere i spissen i prinsippet enige om å legge betydelige ressurser på bordet for et felles løft.

Målet? En levende by som trekker flere mennesker til sentrum.

Virkemidlene som skal til er mangeartede og det finnes ingen quick fix, men som gårdeiere i Hønefoss sentrum synes vi selvsagt at et slikt krafttak er spennende og riktig.

Det var derfor med stor forundring – ja nesten vantro – at vi tirsdag denne uken fikk høre at rådmannen neste uke fremmer forslag om at det skal tillates etablering av stor sportsbutikk (XXL formodentlig) på Hvervenmoen.

Tillate at den største detaljhandelsaktøren i en av landets viktigste bransjer får legge seg i en handelspark ved motorveien utenfor bykjernen? Vi trodde vi skulle satse på sentrum? Det måtte være en tidlig aprilspøk.

Men dessverre – dette er ingen spøk. Selv om det uttrykkelig er skrevet i reguleringsplaner at «søkere må dokumentere at handel som skal etableres utenfor bykjernen, ikke konkurrerer med annen detaljhandel innenfor bykjernen», så har kommunens administrasjon i denne saken glatt hoppet bukk over dette og innstiller for XXL til Hvervenmoen.

Hadde kommunens saksbehandlere sendt en slik innstilling på høring til nettopp interessentene i sentrum, så hadde de fått et klart og ærlig svar. En etablering av XXL på Hvervenmoen er svært ødeleggende og i direkte konkurranse med etableringer i sentrum. Både for dem som driver der i dag og for mulighetene til å tiltrekke seg nye konsepter i framtiden.

LES OGSÅ: Konkurranse liver opp byen | Bjørn Harald Blaker

La det være helt klart: Handel på Hvervenmoen har kommet for å bli, og vi har ingen problemer med at stortarekonsepter som passer naturlig inn langs en motorvei både bør og kan etablere seg der. Men en sportsbutikk som XXL er ikke en slik aktør.

Sånne butikker bør ligge i sentrum.

Vi må ikke la oss lure av antall kvadratmeter. Detaljvarer i stort format er fortsatt detaljvarer. Sportsbutikker tiltrekker seg folk, de er like mye gangbaserte som bilbaserte, de skaper positiv frekvens for de andre som driver i tilstøtende lokaler osv. Det er jo akkurat slike konsepter sentrum trenger – og la det ikke være tvil om at det finnes både lokaler, investerings- og tilpasningsvilje i sentrum for å få denne typen konsept til byen.

Da kan ikke kommunen sparke i gang sin egen sentrumssatsing med å tillate at XXL etableres utenfor bykjernen.

LES OGSÅ: Lise Bye Jøntvedt (H): – De som driver butikk er tjent med at kundene må gå inn i sentrum

Da kan vi like gjerne gravlegge satsingen før den er født. Vi ber derfor politikerne om å stemme mot rådmannens innstilling – eller i det minste sende den på høring før det fattes vedtak.

Med fortsatt optimistisk hilsen gårdeierne i
Tronrud Eiendom AS, City-Gården AS og Scala Eiendom AS (KUBEN Senter)