Flere elever ved ungdomsskolen er nå smittet av covid-19, og flere klasser er i karantene.

Kriseledelsen i kommunen har derfor bestemt at skolen skal ha en ekstraordinær planleggingsdag førstkommende mandag.

– Årsaken er smittesituasjonen ved skolen, sier oppvekstkoordinator Turid Briskelund til kommunens hjemmeside.

– Trenger tid

Hun presiserer at dette kun gjelder ungdomsskolen.

– De ansatte trenger rett og slett litt tid til å planlegge for den situasjonen vi står i nå. Jevnaker ungdomsskole har den siste uken fått sju nye tilfeller av covid, sier hun.

Smitten er på alle klassetrinn, og situasjonen gjør det utfordrende for lærerne å gi god undervisning – både for de som er hjemme i karantene og de som har krav på ordinær undervisning på skolen.

– Vi er opptatt av å finne gode, bærekraftige løsninger både for elever, foresatte og ansatte, forklarer Briskelund.

– Derfor trenger vi en dag til å planlegge så alle får sine behov innfridd. Vi har gjort noen erfaringer den siste uken, og ser at vi må ivareta undervisningen på en god måte både for de som er hjemme og de som er på skolen. I enkelte klasser er det elever både hjemme og på skolen samtidig som trenger oppfølging.

Mandag ettermiddag vil det bli sendt ut mer informasjon til elever og foresatte ved JUS om hvordan den nærmeste uken blir.

Klubb stengt

Fredag ettermiddag er 13 personer syke av covid-19 i Jevnaker. Sju av de påviste tilfellene denne uken er elever på ungdomsskolen.

Flere av dem er smittet gjennom fritidsaktiviteter. I kjølvannet av dette er UK, Ungdomsklubben i Storgata 24, stengt til og med uke 38.

Kommuneoverlege Marthe Ottersen Bergli ønsker likevel ikke å stenge ned fritidstilbudet i hele kommunen. Dette får hun støtte av fra kriseledelsen i kommunen. Bergli oppfordrer i stedet alle til å begrense antall kontakter.

– Vi trenger rett og slett litt hjelp fra hver og en. Ta et valg og prioriter hvem du er sammen med utover skole og jobb. Vi ønsker ikke å stenge fritidsaktivitetene i kommunen vår, og håper at vi som en dugnad, kan begrense den omgangen vi har med andre for en periode. Det vil kunne hjelpe på situasjonen.

Elever vaksinert

Sist torsdag ble over 80 ungdomsskoleelever vaksinert mot covid.

Førstkommende torsdag fortsetter vaksineringen av unge i alderen 12–15 år. Kommuneoverlegen håper at så mange som mulig benytter seg av tilbudet om vaksinasjon da dette vil bidra til å få ned smittetrykket.

Alle foresatte må signere et samtykkeskjema før vaksineringen skjer.