For omtrent to uker siden rapporterte Ringerikes Blad om foreldre som reagerte på at ungene sine kunne se på porno på skole pc-en og generelt hadde mer tilgang til ting som ikke hadde noe relevans til skolens pensum. Dette har dessverre vært et problem i lang tid.

Det at ni åringer får egen pc så tidlig, er et problem, dette tar bort fokuset fra å danne seg en håndskrift og eleven har større sjans på å lære mindre. Min tid på barneskolen hadde vi eget pc-rom og jeg skjønner ikke hvorfor dette ikke skal fortsette.

Ikke bare skolens ansvar

En av sakene som ble tatt opp i artikkelen var det at noen skoleelever så på porno på skole pc-en. Det har vært mer vanlig at man fått tilgang til pornosider på skolenettverket. I nyere tid ser vi at flere skoler og utdanningsinstitusjoner blokkerer denne typen sider fra nettet sitt.

Den ene moren som ønsket å forbli anonym i artikkelen til Ringerikes Blad, fortalte at ni åringen hennes hadde sett porno i timevis, ikke bare på skolen, men også hjemme.

Det å forby barnet sitt å ta med pc-en hjem før pc-en er blitt sikret mot porno, hindrer nødvendigvis ikke barnet i å se på porno. Har barnet tilgang til andre medierer som nettbrett, hjemme-pc eller mobiltelefon, er problemet fjernet fra skolen pc-en, men ikke nødvendigvis de andre mediene, om disse ikke er sikret.

Chromebook en del av problemet

Da jeg gikk på ungdomsskolen hadde vi Windows pc-er, disse hadde omtrent null sperrer, og jeg kunne til og med bytte operativsystem uten problem. Nå har de Chromebook, disse maskinene er mer begrenset, men personvernet er svekket. Chromebook er basert på operativsystemet kalt ChromeOS utviklet av Google.

Disse produktene åpner opp for diverse personvernsbekymringer ettersom google bryr seg fint lite om folks personvern. Deres hovedinntektskilde er tross alt reklame.

Med pc-er som har ChromeOS, tilgjengeliggjøres det muligheter for Google til å tilegne seg kunnskap om brukeren, i dette tilfellet ett barn. All info som lagres, søkes på og leses kan blir registrert, logget og analysert for framtidig bruk.

Typisk bruk er reklame og salg av informasjon om en person. Med en så tidlig start klarer Google å skape en informasjonsbank over personers livsløp fra tidlig alder.

Liten betydning

Ringerikes Blad skrev det som ble endret i lyset av hendelsen, at endringene ble gjort for å sikre pc’ene bedre. Noen av disse endringene har liten betydning. Det at elever ikke lengre fikk lov til å bruke private kontoer gjør ikke så stor endring, de har fortsatt tilgang til omtrent det samme.

Jeg tviler også på at elever bruker Google hangouts så mye at sperringen av denne får noe betydning i det hele tatt. Det ble også skrevet at nettleserloggen ikke ble lagret av hensyn til personvernet, men man er fortsatt logget inn med en google-bruker.

Internett-leverandøren din ser også hva man har søkt på, og en ruter kan bli satt opp til å logge nettsider man besøker.

Disse metodene gjør at det kan være store muligheter for at man fortsatt kan se hva eleven har søkt på, ved å slette loggene på pc-en så har man bare løst problemet sånn at du ikke kan se det på selve pc-en.

Blocksi

Blocksi er et tilleggsprogram som har blitt installert ved skolepc’en til elever i Ringerike kommune. Noen av tillatelsene til Blocksi er bekymringsfulle når det kommer til personvernet til eleven. Blocksi er mer eller mindre ansvarlig for den «styrkede sikkerheten» til skolepc’ene.

Det Blocksi krever av tillatelser på pc-en, viser at personvernet til eleven er svekket. Ikke bare kan den se og dermed lese alle e-postene til elevene, de kan også oppdage posisjonene til eleven og ta bilde av innholdet på skjermen.

På blocksi sin side skriver de at lærere har muligheten til å se og overvåke alle elevers skjermer under timen, noe som er overvåking og noe norsk utdanningsinstitutt bør holde seg for gode til.

Unge piraters løsning

Vi i Unge pirater ønsker at staten heller bygger sitt eget operativsystem basert på Linux for grunnskole- og videregående opplæring. Dette gjør at hele systemet kan bli integrert på en helt annen måte enn i dag.

Staten kan dermed bygge systemet etter sitt eget behov. Videre bruke sikre og personvernsvennlige metoder til å sikre skole pc’ene.

Det finnes også løsninger som gir nettlesere begrensede tilganger for elever på internett. Disse løsningene blir spesielt brukt under eksamen på videregåendeskole og de høyre utdanningsnivåene. Og vi ser ingen grunn til at disse ikke kan bli modifisert til å begrense tilgangen som barn har til det store internett.

ENIG ELLER UENIG? Send inn ditt innlegg her