Elevene skal drilles i håndvask

HÅNDVASK: En av mange viktige tiltak i den nye skolehverdagen som venter elevene fra mandag.

HÅNDVASK: En av mange viktige tiltak i den nye skolehverdagen som venter elevene fra mandag. Foto:

Av

Mange spente elever får mandag møte læreren og klassekamerater for første gang på seks uker. Nå venter en litt annerledes skolehverdag.

DEL

– Håndvask blir det første vi snakker om etter at elevene ønskes velkommen i skolegården, sier rektor Thomas Hansen på Ellingsrudåsen skole i Oslo til NTB.

Gode hygienetiltak er i førstelinjen for å hindre koronasmitte når skolene åpner igjen etter flere uker med hjemmeundervisning.

Det siste barna skal gjøre før de drar hjemmefra – og det første de skal gjøre når de ankommer skolen – er å vaske hendene.

Tror barna klarer det

Det blir håndvask både før og etter måltid. Hver gang man hoster eller nyser, og selvfølgelig etter toalettbesøk. Dessuten skal hendene vaskes hver gang de kommer inn fra uteaktivitet eller friminutt eller går fra én aktivitet til en annen.

Klarer elever helt ned i seksårsalderen å følge opp dette? Rektoren har god tro på at det skal gå bra.

– Vi vet at elevene har jobbet med dette hjemme. Hygiene har vært en del av hjemmeskoleopplegget, men de yngste trenger nok litt hjelp og støtte av voksne, sier Hansen.

Åpner for 250.000 elever

For 250.000 elever i småskolen kommer hverdagen litt nærmere normalen.

På samme vis som i barnehagene går rådene på inndeling i mindre, faste grupper (maks 15 elever per lærer), mer utetid og å holde avstand. Er man syk, skal man være hjemme.

Elevene skal i utgangspunktet ha de samme fagene og det samme antallet timer som tidligere. Elever som har rett til spesialundervisning, skal så langt det er mulig fortsatt få dette.

Krever krisepakke

Tilbakemeldingene fra skolene er at de er godt forberedt, men flere er bekymret for at bemanningen ikke skal strekke til. Den største utfordringen med gjenåpningen er at det ikke er satt av mer penger til å imøtekomme de nye kravene, mener Skolenes landsforbund.

Det haster med en egen krisepakke, ifølge forbundet. Flere skoler, barnehager og skolefritidsordninger har allerede varslet at de ikke har mulighet for full gjenåpning.

– Skoler og barnehager har sine budsjetter, og de har ikke økt under koronakrisen. For å få en bemanning som tilsvarer smittekravene i hele åpningstiden, kreves det penger. Da må det ansettes flere folk, sier forbundsleder Anne Finborud.

Renholdsoppgaver

Utdanningsforbundet stiller også spørsmål ved om det er nok ressurser til å håndtere de økte kravene. På en del skoler vil det bli vanskelig å ha nok lærere til å opprettholde små og stabile elevgrupper, mener leder Steffen Handal.

- Selv om vi har en minstenorm for lærertetthet på 15 elever per lærer, er ikke det vanlig klassestørrelse. Tilgangen på lærere vil også bli redusert av at noen skal holde seg hjemme fordi de tilhører en risikogruppe, sier Handal.

Forbundet er også opptatt av at lærerne ikke skal pålegges å drive renhold.

Yrkesfagelevene prioriteres

Det er ennå ikke bestemt når de eldre skolebarna kan begynne på skolen igjen. Enkelte skoler får likevel anledning til å åpne for elever i 5. til 7. trinn. Det gjelder de minste skolene, såkalt fådelte skoler, der elever får opplæring i grupper på flere alderstrinn sammen.

Det er ikke bare småskolen som åpner mandag. Yrkesfagselever på andre og tredje trinn i videregående skole starter også opp igjen.

Flere har stilt spørsmål om hvorfor det ikke åpnes for alle elever som går siste året på videregående og som skal inn på høyere utdanning.

– I vår vurdering av hvem som skal tilbake på skolen først, har vi ønsket å prioritere elever som er avhengige av verksteder og utstyr de ikke har hjemme for å kunne få gjennomført opplæringen. Noen av disse elevene skal også ut i lære, sa kunnskapsminister Guri Melby (V) da gjenåpningen ble kunngjort i påskeuka.

Fagskoler, høyskoler og universiteter åpner også for noen utvalgte grupper. Det prioriteres studenter, stipendiater og postdoktorer som skal fullføre i løpet av våren og som er avhengig av utstyr og infrastruktur på studiestedet.

Artikkeltags