– Dommen er velstrukturert og svært grundig, skriver Høyesteretts ankeutvalg om lagmannsrettens dom mot den tidligere politimannen Eirik Jensen.

19. juni i år ble Jensen dømt i Borgarting lagmannsrett til 21 års fengsel for grov korrupsjon og medvirkning til grov narkotikaforbrytelse. Lagmannsretten fant det bevist at Jensen hjalp narkotikadømte Gjermund Cappelen med å smugle store mengder hasj inn i Norge.

Jensen ble pågrepet av Spesialenheten for politisaker i første pause under domsavsigelsen, og har sittet i varetekt siden. Jensen har hele tiden nektet straffskyld, og anket dommen.

Nå er altså saken endelig avgjort.

– Tviler på at siste ord er sagt

Eirik Jensens forsvarer, advokat John Christian Elden, skriver i en SMS til NTB at han er på vei for å fortelle Jensen om avgjørelsen fra ankeutvalget.

– Det er skuffende at de ikke ville åpne for behandling av saken i Høyesterett, men jeg tviler på at siste ord i saken er sagt ennå, skriver Elden.

– Jensen vet ennå ikke ved å lese dommen hvordan han skal ha medvirket til innførsel av hasj, skriver advokaten.

Til Dagbladet sier Eirik Jensen at han skal bevise sin uskyld.

– Jeg er uskyldig dømt. Det er ikke en norsk rettsstat verdig å dømme meg til 21 års fengsel uten bevis, sier den tidligere politimannen.

Ifølge avisa jobber forsvarerne hans allerede med å få saken opp for Gjenopptakelseskommisjonen.

Berømmer lagmannsretten

Elden skrev i sin anke til Høyesterett at lagmannsretten har anvendt et uriktig beviskrav. Dette er ikke ankeutvalget enige i.

– Ankeutvalget bemerker at lagmannsrettens domsgrunner tvert om etterlater inntrykk av at lagmannsretten har utvist stor forsiktighet ved bevisbedømmelsen, og at domsgrunnene ikke gir noe holdepunkt for at lagmannsretten ikke har latt rimelig tvil komme Jensen til gode, skriver de i avgjørelsen.

De kritiserer også støtteskrivene til anken – særlig de som er skrevet av Jensen og hans forsvarere.

– Det er anført mye som i realiteten gjelder lagmannsrettens konkrete bevisbedømmelse, som Høyesterett ikke kan prøve, skriver ankeutvalget.

John Christian Elden påberopte også en rekke saksbehandlingsfeil i sin anke til Høyesterett.

– Ankeutvalget har kommet til at det ikke er begått saksbehandlingsfeil som tilsier at Høyesterett bør behandle anken, heter det i avgjørelsen.

– Tilsier en lang fengselsstraff

Eirik Jensens forsvarere anket også straffutmålingen på 21 års fengsel.

Lagmannsretten sa i sin dom at narkotikalovbruddet alene tilsa en straff «opp mot» øvre strafferamme på fengsel i 21 år.

– Hensett til det betydelige volumet – cirka 13,8 tonn hasj – og at bistanden er ytt til Cappelen som importør av stoffet, har ankeutvalget ikke noe å bemerke til dette anslaget, bortsett fra at det ikke er gitt at det er grunnlag for reservasjonen «opp mot», skriver ankeutvalget.

– Videre tilsier den grove korrupsjonen alene en lang fengselsstraff, heter det.

– Godt å få en endelig avgjørelse

Assisterende sjef i Spesialenheten, Guro Glærum Kleppe, som også er aktor i saken mot Eirik Jensen, sier til NTB at de er fornøyd med at Høyesterett har avvist anken.

– Det har vært en sak som har krevd mye av Spesialenheten, og det er godt å nå få en endelig avgjørelse, sier Kleppe.

– Hva tenker du om at Elden tviler på at siste ord er sagt?

– Det har jeg ingen kommentar til.

Kleppe sier at Jensen-saken er helt spesiell i Spesialenhetens historie.

– Vi har ikke hatt noen annen sak som har vært like omfattende, verken når det gjelder etterforskning eller omfanget i retten. I tillegg er det en historisk sak også på tiltalen og dommen.