Det innføres ekstraordinær båndtvang for hunder i hele Hole kommune fra og med 23. januar, skriver kommunen på sin nettside.

Dette innebærer at hunder skal holdes i bånd eller forsvarlig inngjerdet eller innestengt, slik at de ikke kan jage eller skade hjortevilt.

Tidligere har Ringerike og Jevnaker innført det samme.

Dette skriver Hole kommune om bakgrunnen for vedtaket:

«Store mengder med løs snø skaper vanskelige leveforhold for viltet i kommunen. I tillegg har det vært mildvær og nedbør i form av regn den siste tiden som har ført til skarelag som topplag. Dette vanskeliggjør forholdene for rådyra spesielt, og reduserer rådyras mulighet til å bevege seg og å finne lettfordøyelig og næringsrik vinterføde. Hunder som løper løse kan føre til at de blir jaget i hjel, eller forbrenner livsviktig energi.»

Grunnet disse ekstraordinære forhold for viltet, med lokalt store snømengder, innføres ekstraordinær båndtvang i hele Hole kommune med umiddelbar virkning og gjelder inntil videre, skriver kommunen.