Gå til sidens hovedinnhold

Ekspertutvalg: Ekstramidler til kommunene bør øremerkes skoler og barnehager

Et ekspertutvalg anbefaler at deler av ekstramidlene som tilføres kommunene, øremerkes barnehager og skolers ekstra utgifter til smitteverntiltak.

Et ekspertutvalg anbefaler at deler av ekstramidlene som tilføres kommunene, øremerkes barnehager og skoler for ekstra utgifter til smitteverntiltak.

I en rapport som ble lagt fram fredag morgen, skriver utvalget at de har fått tilbakemeldinger fra organisasjoner som tyder på at mange barnehager og skoler ikke har fått tilført ekstra midler.

Tilbakemeldingene tyder på at barnehager og skoler for eksempel ikke setter inn vikarer fordi de er usikre på om de får dekket ekstrautgiftene dette medfører.

– Dermed vil det dokumenterte kostnadsnivået til barnehager og skoler ikke vise det faktiske behovet for ressurser knyttet til koronapandemien, skriver utvalget i rapporten.

Leverte rapport fredag

Ekspertgruppen, som i sin rapport vurderer hvordan smitteverntiltakene har påvirket skoler og barnehager, består av direktør Hege Nilssen i Utdanningsdirektoratet, direktør Mari Trommald i Bufdir, overlege Margrethe Greve-Isdahl ved Folkehelseinstituttet og avdelingsdirektør Ellen Margrethe Carlsen i Helsedirektoratet.

Styreleder Bjørn Arild Gram i KS sier til NTB at KS og regjeringen har dokumentert at kommunene vil bruke rundt 800 millioner kroner på smitteverntiltak i skoler og barnehager etter at de gjenåpnet i vår.

– Det viser at kommunene både setter inn vikarer og gjør andre omfattende smitteverntiltak, sier Gram.

KS vil ikke ha detaljstyring

Ifølge Gram kan enkelte kommune likevel være usikre på om de får dekket sine faktiske kostnader, selv om regjeringen lover at det skal gis kompensasjon som dekker de gjennomsnittlige kostnadene på nasjonalt nivå.

– Det er store variasjoner i hvilke utgifter kommunene har hatt, og dette endrer seg fra uke til uke. Løsningen på dette er likevel ikke en statlig detaljstyring av hvordan midlene fordeles, men å sikre at kommunene får dekket faktiske totalkostnader slik at de har trygghet for å kunne iverksette de tiltakene som trengs, sier han.

Fakta om smitteverntiltakene i skoler og barnehager

Regjeringen har innført en trafikklysmodell for smitteverntiltakene i skoler og barnehager. Dette er tiltakene på de forskjellige nivåene:

Grønt nivå:

Normal skole- og barnehagehverdag.

Gult nivå:

* Barnehager: Hele avdelinger regnes som en kohort. Faste ansatte per kohort. Unngå trengsel og tilstreb avstand mellom kohortene. Dele inn uteområder.

* Barneskoler: Hele klasser regnes som en kohort. Ansatte kan veksle mellom kohorter/klasser. Unngå trengsel og store samlinger. Tilstreb egne områder i skolegården

* Ungdomsskoler: Hele klasser regnes som en kohort. Ansatte kan veksle mellom kohorter/klasser, men holde avstand til elever hvis mulig. Unngå trengsel og store samlinger. Holde avstand i pauser/friminutt.

* VGS: Hele klasser kan ha undervisning sammen. Elever bør ha faste plasser i hvert klasserom eller faste samarbeidspartnere/-grupper. Ansatte kan veksle mellom klasser, men bør holde avstand til elever så langt det er mulig. Utenfor klasserommet oppfordres elever og ansatte til å holde en meters avstand i alle situasjoner. Unngå trengsel og store samlinger.

Rødt nivå:

* Barnehager: Dele inn barna i mindre kohorter. Faste ansatte per kohort. Unngå trengsel og store samlinger. Sikre avstand mellom kohorter som ikke samarbeider. Dele inn uteområder for å holde avstand mellom kohorter. Vurdere alternerende oppmøtetider for barn.

* Barneskoler: Dele klasser inn i mindre kohorter. Faste lærere til hver kohort så langt det er mulig. Tilstreb avstand mellom elever/ansatte. Unngå trengsel og store samlinger. Ha egne områder i skolegården for ulike klasser/kohorter i pauser/friminutt for å minske kontakt mellom ulike kohorter. Vurdere alternerende oppmøtetider for elever.

* Ungdomsskoler: Dele klasser inn i mindre kohorter. Kohortene bør ha faste klasserom. Ansatte bør komme til klasserommet. Tilstreb en meters avstand mellom elever/ansatte. Unngå trengsel og store samlinger. Holde avstand i pauser/friminutt og unngå kontakt mellom ulike kohorter. Vurdere alternerende oppmøtetider for elever.

* VGS: Dele inn elever i mindre grupper. Minst en meters avstand mellom elever/ansatte i alle situasjoner. Unngå trengsel og store samlinger. Vurdere alternerende oppmøtetider for elever.

Kommentarer til denne saken