Nivarapporten fra 2004 sier blant annet. : «Vanntransporten forbi Storøya vil ikke kunne bli begrensende faktor for hvor mye vann som kan trenge gjennom Kroksundet, selv etter mudring.» Dermed er det ikke behov for å kommentere innlegget «Ny bru til Storøya» nærmere.

I forgårs gikk en klasse fra Sundvollen Oppvekstsenter frem og tilbake til Storøya for å være på det store friluftsområdet Vinterguten som vender mot Sundvollen. Dette var ikke en engangsforeteelse. Klasser sykler og går stadig til øya for å bade og gå tur. Det viser at avstanden til Sundvollen sentrum er overkommelig for gående og syklende. Samlet bruk av øya er stadig forsiktig stigende, ikke minst p.g.a. nærheten til Elstangen. Barnehagen der er f.eks. stadig på øya.

Ny bru til Storøya | Tulli Vamraak

– Ingen finansiering

I forbindelse med statlig plan som omfatter bl.a. Sundvollen har FRE 16 tegnet en helt ny gang- og sykkelvei fra øvre Elstangen og frem til broen som en forlengelse av den allerede eksisterende fra Sundvollen. Videre er det vist en pil helt over broen til øya.

Man bestemmer at dette skal bli en hovedakse for gående og syklende fra «den lille byen» i Sundvollen. Det følger vel å merke ikke med noen finansiering av tiltak for gående og syklende over broen. Dette er en statlig plan og kommunen kan ikke stilles til ansvar for trafikkavviklingen over broen. Hvis ikke noe gjøres, blir det antagelig vanskelig å komme frem med bil på dagtid.

Brua til Storøya endrer ikke strømforholdene | Eirik Nørgaard

– Boligbygging kan finansiere

Ingen av aktørene på øya har økonomisk evne til å gjennomføre utbedring for mange syklende og gående.

Det kan derimot en utbygging av boliger sikre. Infrastrukturen kan bli vesentlig forbedret uten ulemper. Påbygg på broen blir ikke dominerende. Profilen blir holdt lav som eksisterende bro. Dette kan bli en vinn – vinn situasjon for alle parter.

Videre kan boligbygging sikre vesentlig standardheving på eksisterende tilbud i forbindelse med friluftsliv og tilrettelegging for mer av det samme. Erfaringsmessig blir slike gode tilbud brukt. Friluftsfolket finner frem til det de søker og konflikt unngås mellom forskjellige grupper.

Redd Steinsfjorden! | Kai Hoddevik

– Utsyn, ikke innsyn

Navnet Storøya forteller at her er det god plass. Videre består øya av mange adskilte «landskapsrom». Det betyr at riktig plasserte tiltak som for eksempel boliger ikke vil dominere og redusere naturopplevelsen. Utsyn, ikke innsyn er stikkord.

Selv om det er en vei å gå for å få tillatelse for å bygge boliger, kan utviklingen av tilbudene på øya komme relativt raskt. Hvis tillatelsen kommer, er økt tilrettelegging for friluftslivet det første som skjer.