Det er klart etter at Eirik Jensen ble fremstilt for ny fengsling tirsdag.

Jensen ble i Borgarting lagmannsrett 19. juni i år dømt til 21 års fengsel for grov korrupsjon og medvirkning til grov narkotikakriminalitet. Dommen er anket til Høyesterett.

I september ble fengslingen av Jensen forlenget med åtte uker. Påtalemyndigheten ba om åtte uker også denne gang.

I sin kjennelse viser Oslo tingrett til at saken nå er sendt til ankeutvalget i Høyesterett for avgjørelse. Tingretten sier at en avklaring i ankeutvalget kan komme før 2. desember og forlengelsen dermed blir satt til fire uker, i tråd med lovens hovedregel.

Assisterende sjef i Spesialenheten, Guro Glærum Kleppe, som også er aktor i saken mot Eirik Jensen, sier til NTB at de foreløpig ikke har avgjort om de vil anke.

Jensens advokat, John Christian Elden, har foreløpig ikke besvart NTBs henvendelse.