– Jeg mener vedtaket er tuftet på helt gale premisser. Da blir det min jobb å synliggjøre det, sa Jensen da han kunngjorde for retten at han anker fengslingskjennelsen.

Den tidligere polititoppen Eirik Jensen ble i Borgarting lagmannsrett 19. juni dømt til 21 års fengsel for grov korrupsjon og medvirkning til grov narkotikakriminalitet. Han har siden sittet varetektsfengslet i påvente av ankebehandling av saken i Høyesterett.

Tingretten har nå bestemt at han bør sitte varetektsfengslet i åtte nye uker, og begrunner det med at det kan støte folks rettsfølelse om han får gå fritt ute i samfunnet. I kjennelsen legger retten avgjørende vekt på «sakens helt spesielle karakter» og det vises blant annet til Jensens stilling som polititjenestemann da lovbruddene ble begått.

Det bemerkes at tillitsbruddet overfor samfunnet har «enestående dimensjoner».

Anmeldelse

Jensen ble pågrepet av Spesialenheten og to spanere fra Politiets sikkerhetstjeneste (PST) under en pause fra domsopplesningen i juni.

Med seg til torsdagens fengslingsmøte hadde Jensen en nyhet om at han har anmeldt flere av dem som har ført saken mot ham.

Anmeldelsen er levert til Riksadvokaten.

– Det jeg gjør nå, er at jeg angriper et system. Systemet har en del sentrale aktører som sitter med ansvar. De som sitter med ansvaret, kan ikke etterforske seg selv, sa Jensen.

Kommenterer ikke

Konstituert sjef for Spesialenheten Jens Olav Sæther, som representerte Spesialenheten under fengslingsmøtet, ønsker ikke å kommentere anmeldelsene.

– Jeg er ikke kjent med innholdet utover det som nå er kommet fram i retten og har ikke forutsetninger til å si noe som helst om det, sier han.

Han sier at spesialenheten tar sikte på at Jensen skal sitte fengslet fram til Høyesterett har behandlet anken.