Borgartings vurdering kommer etter at Høyesterett for seks uker siden sa det ikke var noe i veien for at lagmannsretten kunne vurdere sin egen tilsidesettelse av juryens kjennelse som delvis frifant den tidligere politimannen.

– Lagmannsrettens vurdering er den samme som tidligere: Alle tre dommere finner det utvilsomt at Eirik Jensen er skyldig i tiltalen post I, og at lagrettens kjennelse for så vidt gjelder spørsmål 1 bør settes til side, står det i beslutningen fra Borgarting som ble avsagt onsdag.

I Borgarting lagmannsrett 28. januar ble Jensen frifunnet av juryen for anklagene om medvirkning til innførsel av nærmere 14 tonn hasj, men funnet skyldig i grov korrupsjon.

LES OGSÅ: Eirik Jensen forbereder seg på et liv bak murene

De tre fagdommerne satte imidlertid kjennelsen til side, noe som ble anket til Høyesterett. Jensens forsvarer John Christian Elden argumenterte blant annet med at tilsidesettelsen rimte svært dårlig med lagdommerens rettsbelæring.

Høyesterett delte imidlertid ikke Jensen og Eldens oppfatning og forkastet anken. Høyesterett understreket imidlertid at det ikke var noe i veien for at lagmannsretten kan omgjøre sin egen avgjørelse om å tilsidesette juryens kjennelse.

Les også

Han var Jensens nærmeste sjef i ti år: – Hvis Eirik er uskyldig, så er dette helt forferdelig