Risikoen for korrupsjon tilknyttet Eirik Jensen ble aldri vurdert av politiet selv om en rekke risikoforhold forelå, fremgår det av en evalueringsrapport.

– Det er kombinasjonen av ledersvikt og manglende risikoerkjennelse som gjorde at domfelte kunne arbeide med kilder og informanter i mange år, uttalte utvalgsleder Ingeborg Moen Borgerud.

Eirik Jensen er dømt til 21 års fengsel for grov korrupsjon og medvirkning til innførsel av hasj. Hans medtiltalte Gjermund Cappelen ble dømt til 13 års fengsel.

– Korrupsjon vil i sin natur kunne være meget skadelig. Politikorrupsjon står i en særstilling fordi politikorrupsjon angriper tilliten til rettsstaten. Funnene som legges fram i dag, er derfor noe vi som etat er forpliktet til å ta på det største alvor, sier politidirektør Benedicte Bjørnland.

Politidirektøren trekker fram forebygging oppfølging, forskning og erfaringslæring som hjelpemidler i kampen mot politikorrupsjon.

Et uavhengig utvalg slår fast at lederskapet sviktet i oppfølgingen av bekymringsmeldinger mot Eirik Jensen før han ble dømt for korrupsjon og hasjsmugling.

Et halvt år etter at Eirik Jensen ble rettskraftig dømt for grov korrupsjon og medvirkning til hasjsmugling, la politiet onsdag fram resultatet av evalueringen som et eksternt utvalg har gjort av saken.

Politidirektør Benedicte Bjørnland sa allerede i fjor sommer at den svært spesielle saken, der den betrodde politimannen gjennom 20 år hadde et tett samarbeid med hasjsmugleren Gjermund Cappelen. Bjørnland ventet til Høyesterett hadde avslått Jensens anke før hun ba et eksternt ekspertpanel, ledet av høyesterettsadvokat Ingeborg Moen Borgerud, om å vurdere flere sider knyttet til saken.

Blant temaene som er gransket, er informantbehandling, internkontroll og hvordan ledelsen har fungert. Helt konkret ba Politidirektoratet utvalget om å vurdere om det ble gitt eller fanget opp noen bekymringsmeldinger knyttet til Eirik Jensen i tiden mellom 1993 og fram til pågripelsen i 2014.

Utvalget har ikke hatt til oppgave å ta stilling til spørsmål som har vært gjenstand for den rettslige behandlingen av saken, og har heller ikke vurdert etterforskningen eller den påtalemessige behandlingen.

Domstolene har slått fast at Jensen helt siden tidlig på 1990-tallet hadde misbrukt sin stilling som politimann. Innad i politiet spurte mange om hvordan det kunne skje.