Jensen var på vei ut av salen da retten tok pause i opplesningen, men ble stanset av sivilkledde folk fra Spesialenheten og brakt ut av rettssalen via en bakdør. Spesialenheten viser til at Eirik Jensen er endelig dømt til 21 års fengsel og at dette er grunnlag for pågripelse.

– Han vil bli framstilt for varetektsfengsling så fort som mulig. Vi mener han ikke skal være på frifot til dommen er rettskraftig. Det gjelder også pausene i dette rettsmøtet, sier aktor Guro Glærum Kleppe.

– Det er kanskje litt unødvendig å pågripe ham i en pause midt i domsopplesningen. Han har kommet frivillig til rettslokalet og jeg tror ikke allmennheten ville blitt støtt om han hadde fått være fri til dagen i dag er ferdig, sier Jensens forsvarer, advokat John Christian Elden, til NTB.

Spørsmålet om Jensen umiddelbart skal settes i varetekt skal behandles av en domstol, men det er uklart om fengslingsbegjæringen må fremmes for Oslo tingrett i en separat prosess, eller om lagmannsretten kan behandle fengslingsspørsmålet.