Det er klart etter at Jensen ble fremstilt for ny fengsling onsdag.

– Retten mener at disse omstendighetene alt i alt underbygger at det er egnet til – og en risiko for – å støte allmennhetens rettsfølelse om Jensen løslates. Etter rettens syn taler hensynet til allmennhetens rettsfølelse fortsatt med tynge for at han ikke løslates, skriver dommer Jannicke Johannesen i Oslo tingrett i fengslingskjennelsen.

LES OGSÅ:Eirik Jensen i nytt brev fra fengselet: – Mange vil vel hevde at jeg har fått som fortjent

Ekspolitimann Eirik Jensen ble i Borgarting lagmannsrett 19. juni i år dømt til 21 års fengsel for grov korrupsjon og medvirkning til grov narkotikakriminalitet. Dommen ble anket på stedet, og Høyesterett skal nå ta stilling til saksbehandlingen og lovanvendelsen i dommen.

Bevisvurderingen og skyldspørsmålet er i utgangspunktet endelig avgjort.