Det går fram i en pressemelding fra Eika sendt ut mandag ettermiddag.

– Med denne investeringen sikrer Eika seg en strategisk posisjon innen digitale og brukervennlige løsninger for kort og betaling. Avtalen gir Eikas lokalbanker økt konkurransekraft i betalingsmarkedet, heter det i pressemeldingen.

EedenBull ble etablert i 2018. Selskapet lanserer i disse dager sitt nye betalings- og administrasjonsløsning for små og mellomstore bedrifter, blant annet i samarbeid med Eika.

Den nye løsningen fra EedenBull gir bedriftene enklere administrasjon og bedre kontroll med alle småkjøp de ansatte foretar på vegne av bedriften, og inneholder foruten betalingskort også en web basert administrasjonsmodul for bedriften og en mobil app for den ansatte. Systemet kan integreres mot regnskapssystemene i bedriften.

EedenBull har innovasjonsavdeling i Singapore, systemutvikling og drift i Edinburgh samt salg og administrasjon i Asker.

– Selskapet er allerede i dialog med et 20-talls banker i Norden samt banker i Storbritannia, Nederland, Singapore, New Zealand og Australia, heter det i pressemeldingen.

– For oss er det viktig å etablere partnerskap med aktører som besitter høy kompetanse innenfor sine område. Denne investeringen er strategisk viktig for vår og lokalbankenes konkurransekraft i markedet, men vi har selvsagt også tro på det finansielle potensialet investeringen representerer, sier adm. direktør Terje Gromholt i Eika Kredittbank i pressemeldingen.

– Samarbeidet med Eika gir oss ikke bare finansielle muskler til å fortsette å utvikle våre løsninger og å vokse, men det gir oss også tilgang til Eika og lokalbankenes ekspertise. Vi tror dette er et ideelt grunnlag for begge parter til å sikre varig konkurransekraft i et stadig mer krevende marked, sier administrerende direktør Nicki Bisgaard i EedenBull i den samme pressemeldingen.

Om selskapene

Om Eika Kredittbank

Eika Kredittbanks produkter består av leasing, salgspantlån, smålån, kredittkort og andre kortprodukter selskapet administrerer, samt innskuddskonti i nettbanken Sparesmart.no. Eika eies av 66 lokalbanker som også er Eika Kredittbanks viktigste distributører i tillegg til direktesalg på nett, enkelte andre distributører inkl whitelabel av AgriCard og NAF-kortet.

Om EedenBull

EedenBull ble etablert i 2018 med sikte på å levere nye, spennende betalings- og administrasjonsløsninger som gjør livet enklere, tryggere og mer oversiktlig for privatpersoner og bedrifter. Selskapet leverer sine løsninger gjennom bank og andre partnere som får styrket sin konkurransekraft i et stadig mer utfordrende marked. Med kontorer i Singapore, Oslo og Edinburgh har EedenBull aggressive internasjonale vekstplaner.

Eika Alliansen består av omkring 60 lokalbanker, Eika Gruppen AS og Eika Boligkreditt AS Hønefoss Sparebank er blant disse. .

Eika Gruppen er eid av lokalbankene og utgjør finanskonsernet i Eika Alliansen. Virksomheten omfatter bank, forsikring, sparing, pensjon, finansiering, kort og eiendomsmegling. Alliansen har en million kunder, over 3000 medarbeidere, 200 lokalbankkontorer og en samlet forvaltningskapital på mer enn 440 milliarder.

Kilde: eika.no