Eiendomsskatten er usosial, rammer skjevt og tar ikke hensyn til husholdningens inntekt, gjeld eller betalingsevne.
Eiendomsskatten er en usolidarisk «brutto skatt» som ikke innfrir prinsippet om å «yte etter evne».

Netto fortjeneste

All skatt regnes normalt på netto fortjeneste. Det gjør ikke eiendomsskatten!

LES OGSÅ: Eiendomsskatt kunne ha betalt nye skolebøker til disse elevene: Skolemillion ble nedstemt


Eiendomsskatten kommer i tillegg til kraftige årlige økninger i andre bokostnader slik som vann/avløp, strøm og renovasjon. I en tid med økte renter vil også eiendomsskatten bli en økonomisk belastning for mange og spesielt de unge.

Eiendomsskatten er dårlig egnet til å utjevne forskjeller og rammer vanlige folk. Befolkningen blir stadig eldre og vi får flere enslige husstander.

Strekker ikke til

For den som sitter igjen alene i arvet bolig, med kun en pensjon, kan eiendomsskatten være nok til at økonomien ikke strekker til!

LES OGSÅ: Politikere forberedte gjeninnføring av eiendomsskatt i Hole: – For sent, mener ordføreren

Eiendomsskatten er også kostbar å gjennomføre med taksering, fakturering og innkreving.

Eiendomsskatt er en «sovepute» for lokalpolitikerne. Framfor å være opptatt av nøktern pengebruk og strenge prioriteringer blir det for enkelt å skyve regningene over på innbyggerne.