I år går våre to stemmer til Høyre som er den fremste garantisten for null eiendomsskatt i Hole kommune.

Eiendomsskatten er usosial og rammer tilfeldig. Skatten blir et hvileplaster for en kommune som egentlig klarer seg veldig godt uten.

Etter at Hole kommune mistet sitt økonomiske fotfeste (havnet i ROBEK) ble det gjennomført flere reformer for å bedre kommunes finansielle stilling. Flere av reformene har det vært tverrpolitisk enighet om, mens enkelte reformer har samarbeidspartiene Høyre, FrP og KrF gjennomført alene.

Resultatet av reformene er at Hole kommune har gjenreist sitt økonomiske handlingsrom. Kostnadsnivået i Hole er kommet ned på landsgjennomsnittet, og Hole kommune har på rekordtid opparbeidet investerings- og disposisjonsfond på over 60 millioner kr.

I perioden har innbyggerne dessverre måtte tåle eiendomsskatt i tre år. Eiendomsskatten ble før jul avskaffet med stemmene til Høyre, Frp og Torbjørn Rødberg (uavhengig og tidligere V). Arbeiderpartiet og de andre partiene stemte for å fortsette denne usosiale og unødvendige ekstraskatten for innbyggerne i Hole.

Tar du Ringerikes Blad valgomat for Hole, så havner Høyre, Frp og Sp i kategorien «mot eiendomsskatt», mens KrF, Ap, SV, MGP gjerne ser at denne gjeninnføres i Hole.

Vi er glade for at Senterpartiet har snudd i denne saken, og håper at Senterpartiet, Frp og Høyre får nok stemmer til å sørge for at denne særskatten på folk sine hjem unngås.

Eiendomsskatt i Hole er helt unødvendig; Hole kommune har gjenreist sitt økonomiske handlingsrom, og Hole kommune har over tid skatteinngang langt over landssnittet.

Etter utjevning med staten og andre kommuner sitter Hole kommune igjen med fem prosent høyere inntekter per innbygger enn landsgjennomsnittet over tid, mens kostnadene ligger, og bør ligge, på landssnittet!

En ting er sikkert – en stemme til Syver Leivestad og Høyre er en stemme til nei til eiendomsskatt.