Eiendomsoverdragelser februar

Salget av Sundgata 3 nådde absolutt høyeste pris i februar.