Justisminister Anders Anunsen tilrår at Taraldrud, et område i Ski kommune, velges som sted for etablering av det nasjonale beredskapssenter for politiet.

Ifølge nyhetsoppslag skjer dette uten avklaring med grunneierne, og staten er nektet adgang til grunnundersøkelser.

Hvorfor er Eggemoen utelatt i vurderingene, hvorfor er ikke Eggemoen valgt?

Eggemoen har det Taraldrud ikke har – flyplass , store arealer, moderne skyteanlegg. Er tidligere militært område, og fortsatt har Forsvaret sentrale anlegg i området.

Kompetansestrid i ledersjiktet mellom forsvar og politi. Er det derfor justisministeren utelater Eggemoen i vurderingene ?

Hvorfor er Eggemoen utelatt i vurderingene, hvorfor er ikke Eggemoen valgt?

Torgeir Haave Berntsen

Erfaringene fra terrorhandlingene 22.juli 2011 burde tilsi at politimyndighetene tar lærdom og inkluderer forsvaret i 1.linje beredskap. Mye kunne vært annerledes med velorganisert og handlekraftig terrorberedskap.

Norge trenger et beredskapssenter der også Forsvaret inngår. Ringerike har omfattende forsvarshistorie å vise til; nå må lokale myndigheter sloss for å få omgjort justisministerens tilrådning. Et utvidet og integrert felles beredskapssenter for etablering av handlekraftig beredskapstjeneste er et folkekrav.

Og med forsvarshistorien på Ringerike, med Helgelandsmoen, Hvalsmoen, Eggemoen – hvorfor ikke videreføre beredskaps- tradisjonen, med Ringerike og Eggemoen som stedsvalg ?

LES OGSÅ: Politiets beredskapssenter til Ski