Gå til sidens hovedinnhold

Effektkjøring i Steinsfjorden | Kåre Bech

Artikkelen er over 2 år gammel

– Det fremmer ingenting å opptre som kulturvandal med forslag om å rive Kroksundbrua til fordel for Bane Nors samfunnsskadelige prestisjeprosjekt, skriver Kåre Bech i dette innlegget.

Meninger Dette er et debattinnlegg. Innlegget gir uttrykk for skribentens holdninger.

Steinsfjordens skrantende helsetilstand opptar mange holeværinger. Bane NOR har frikjent seg selv for å bidra til en forverring når det gjelder virkningen av jernbanekryssingen over Kroksund. Sundet bestemmer i dag alt hva angår vannutveksling og forurensing av Steinsfjorden.

I Silingsrapporten (Ringeriksbanens «Grunnbok») er Jernbaneverkets beskrivelse av Kroksunds nøkkelrolle utelatt til fordel for rent utenomsnakk. Jernbaneverket, som sto for utgivelsen, var alt på et tidlig stadium klar over Kroksunds betydning for Steinsfjorden og ikke minst for JBV selv. Det var derfor maktpåliggende å skjule motforestillinger som kunne forstyrre arbeidet framover.

Kåre Bech

 

Planprogrammet har som formål å fortelle hva som planlegges, og i noen utstrekning, hvordan. Hva sier så planprogrammet av 2017? I virkeligheten ingenting.

Jeg siterer: «En større utfylling i Kroksund enn det som trengs for stasjonsløsningen alene, også utfyllingsbehov i tilknytning til veianlegg, må vurderes opp mot vannutskiftning mellom Tyrifjorden og Steinsfjorden, samt med hensyn til øvrige miljøforhold. Vannutskifting, vannkvalitet og konsekvens av utfylling vurderes i planarbeidet». M.a.o. en helt uforpliktende blankofullmakt, utstedt av Bane NOR til Bane NOR.

Denne lettvinte holdningen til banens viktigste punkt, kan i noen grad forklares med kunnskapsløshet, men mest med det taktiske for å skjule de negative følger for Steinsfjorden og med det også for banen.

Etter 2017 har engstelsen for utviklingen skjerpet seg såpass i lokalmiljøet at Bane NOR har sett det nødvendig å berolige med å kunne lansere «effektkjøring» av vannmassene. Til støtte for tiltaket henvises til rapport fra NIVA 2018. NIVA skriver: «I motsetning til å åpne opp på innsiden av Slettøya, vil en regulering av vannstanden, som gir store endringer av vannstand, være et svært effektivt tiltak for å øke vannutvekslingen mellom de to innsjøene».

Dette lyder kanskje enkelt, men skraper vi litt i fernissen og spør: Hvordan øke vannstanden i Tyrifjorden? Det kan gjøre slik: 1. Stenge utløpet ved Vikersund og vente på nødvendig vannstandsheving av Steinsfjorden. 2. Åpne alle tilgjengelige fjellmagasiner inntil ønsket vannstandsøkning i Steinsfjorden er oppnådd. Felles for begge løsningene er at de selvfølgelig er komplett ugjennomførlige i praksis.

Jeg går ut fra at det er en av disse «løsningene» Knut Sørgaard i Bane NOR sikter til i Ringerikes Blad 27. november 2018.

Bjørn Rolf Gasmann (medlem av Steinsfjordutvalget) har i samme avis 22. februar 2019 kalt rapporten fra NIVA for «skreddersydd i forhold til FRE16 sitt behov og deres oppgaver». Selv har jeg brukt ordet «bestillingsverk».

Når Gasmann tenker tanker om å lede vann fra Storelva til Steinsvika, glemmer han at det bør være fall fra inntak til utløp. Jeg leser videre at han mener fjordsaken kanskje er den lokale sak som blir av aller største viktighet for kommende generasjoner.

Jeg er langt på vei enig, men det fremmer ingenting å opptre som kulturvandal med forslag om å rive Kroksundbrua til fordel for Bane Nors samfunnsskadelige prestisjeprosjekt. Å tro at man i skjæringspunktet vekst/vern kan få begge deler, er å klamre seg til floskelen «ja takk, begge deler».

At parhestene H og Ap ikke synes det er flaut å fortsette med slikt «språklig vrøvl» – for å bruke hans eget ordvalg – tyder på at partiene fortsatt ligger i en ideologisk startgrop.


Kommentarer til denne saken

Kommentarfeltet er stengt. Det åpner igjen klokken 06:00.