Vedtok Busund og Sundvollen

Flere av politikerne kalte mandagens møte historisk. Her er ordfører Per R. Berger (H), varaordfører Sjur Tandberg (H) og Atle Haglund (Frp).

Flere av politikerne kalte mandagens møte historisk. Her er ordfører Per R. Berger (H), varaordfører Sjur Tandberg (H) og Atle Haglund (Frp). Foto:

Artikkelen er over 5 år gammel

Hole kommune vil ha Busund-linjen for Ringeriksbanen og ny E16 - og stasjon på Sundvollen.

DEL

Det er klart etter at kommunestyret mandag kveld med stort flertall vedtok en uttalelse til statens såkalte silingsrapport.

Nils H. Wærstad (H) gjentok ikke sitt forslag om å ta ut stasjonsvalget. Varaordfører Sjur Tandberg (H) foreslo at stoppested på Sundvollen ble tatt inn igjen, i tråd med anbefalingen fra Jernbaneverket og veivesenet, og slik ble det.

Historisk møte

Flere politikere kalte mandagens møte historisk.

Hole kommune ønsker Busund-linjen som trase fra Bymoen til Styggedalen fordi den tar best hensyn til jord- og skogbruk, naturmiljø, kulturmiljø, nærmiljø, næringsområde og friluftsliv.

Tandberg likte ikke at etatene i siste liten kom med et nytt trasealternativ, den anbefalte linjen over Helgelandsmoen, som ikke har vært forelagt kommunen.

Linjen vil ifølge ham komme tett innpå sentralidrettsanlegget på Svensrudmoen og ødelegge store deler av skogen mellom Svensrudmoen og Jørgen Moes vei.

– Dette området er mye brukt til trening og turorientering, påpekte Tandberg.

– Ødelegger på Helgelandsmoen

Traseen går også rett igjennom et boligområde på Svingerud, helt innpå Sandbyfeltet og vil ifølge ham også ødelegge store områder i Helgelandsmoen næringspark.

Dette er områder, som kommunen hadde håpet å utvikle som en følge av ringvirkninger av ny vei.

LES OGSÅ LESERINNLEGG: Busund eller Helgelandsmoen? Pest eller kolera!

Verdifulle våtmarker

Men Busund-alternativet går igjennom verdifulle våtmarksområder, noe varaordføreren innser er en stor negativ konsekvens. Men ut ifra en totalvurdering havnet Hole Høyre og et stort flertall på dette alternativet.

Flere partier hadde detaljforslag, som ikke oppnådde flertall.

Anita Haugland Gomnæs (Sp) så et behov for en risikoanalyse ved at vei og bane blir lagt i felles trasé. Hun tenkte da på hvilke konsekvenser ulykker kan få.

Atle Haglund (Frp) foreslo at Ringeriksbanen ble lagt nord for Sundøya, men han fikk bare fem representanter med seg.

– Revolusjonært

SV ville ha tilleggsutredning av Åsa-alternativet. Venstre gikk imot Ringeriksbanen og stemte imot innstillingen.

– Dette er rett og slett revolusjonært, sa Torbjørn Røberg (V) om å legge en jernbane gjennom Hole.

Men da syntes Hege Fossum (KrF) det ble vel mye negativt.

– Vi må også kunne løfte blikket litt fra vår lille bygd, sa hun og mente at vei og bane vil gi også holeværingene et løft.

– Om Ringeriksbanen er en Guds lykke, skal jeg ikke ha sagt, men jeg gleder meg over utviklingen, dere!

Ordene fikk en sjelden gang Jan Egil Lyng (H) lyst til å gi applaus i kommunestyret.

Roste Ringerike

Tandberg så grunn til å rose Ringerike kommune, som kunne ha gått inn for stoppested ved Hvervenkastet med sykehus og mange arbeidsplasser. Men storkommunen har likevel akseptert alternativet lenger mot vest.

Ringerike kommune vil også avvente vedtaket i Hole før den gjør egne vedtak.

– Det ser ut til at vi får støtte i Ringerike for Busund-linjen, sa han.

Artikkeltags