Tirsdag vedtar Stortinget trolig å legge bort Åsa-traseen for Ringeriksbanen, selv om jernbanen da ville blitt lagt både utenom Kroksund og Ramsar-områder.

Miljøpartiet er på hogget foran kommunevalget og undefined.

Mandag gikk det ut melding om at partiet var rasende, og samferdselskomiteens innstilling om oppheving av vedtaket var bakgrunnen for raseriet.

MDG hevder at det nye traséforslaget er helt uakseptabelt.

Førstekandidat i Ringerike, Knut Arild Melbøe, mener at hensikten med Ringeriksbanen må være å redusere biltrafikken og slå ring om lokalsamfunnet og naturen.

Trafikkberegningene i silingsrapporten viser likevel at antall lette kjøretøy økes fra rundt 10.000 til 28.000 i døgnet over Sollihøgda med ny firefeltsvei, til tross for både Ringeriksbanen og innføring av bompenger på E16.

– For ikke å snakke om at vi setter et Ramsarvernet område på spill, framholder han.

Ny motorvei mellom Hønefoss og Sandvika vil bare pumpe flere biler inn i storbyregionen, mener miljøpartiet.

LES OGSÅ: undefined